اعلام میزان جریمه حجاب در اسنپ و تپسی و پلتفرم ها | تاکسی های اینترنتی بی حجابی را گزارش کنند

لایحه عفاف و حجاب: اعمال جریمه‌های نقدی و غیر نقدی برای پلتفرم‌های متخلف در صورت پخش محتوای مروج بدحجابی

اعلام میزان جریمه حجاب در اسنپ و تپسی و پلتفرم ها | تاکسی های اینترنتی بی حجابی را گزارش کنند

لایحه عفاف و حجاب  در صحن علنی  مجلس تصویب شد و برای مدت سه سال در کشور اجرا می شود . براساس این لایحه برای پلتفرمهای اینترنتی و تاکسی های اینترنتی جرایمی را اندیشیده شده است

به گزارش عرشه آنلاین، طبق لایحه عفاف و حجاب، در صورتی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مسافر بی‌حجاب و یا بدحجاب سوار کنند به مبلغ ۵۰۰هزار تومان جریمه می‌شوند.

لایحه حمایت از عفاف و حجاب، لایحه‌ای پیشنهادی از سوی قوه‌ قضائیه بوده که پس از انجام اصلاحاتی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. در این لایحه بجای استفاده از روش‌های پیشین مقابله با بد حجابی که توسط آمرین قضایی مانند پلیس انجام می‌شد، از فناوری‌های نوین مانند استفاده از دوربین‌های تشخیص پلاک و چهره برای جریمه بدحجابی استفاده می‌شود و اشخاص در صورت عدم رعایت قوانین نوشته شده در لایحه، در ابتدا تذکر می‌گیرند و پس از آن جریمه نقدی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: جریمه ۵۰۰هزار تومانی بی حجابی برای اسنپ و تپسی

متن ماده مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

ماده 53:  وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایران (فراجا) پنج میلیون (5/000/000)ریال جریمه می‌شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازاتهای مقرر درخصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع میشود

تبصره -1 درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بالفاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال  محکوم میشود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد )47(، )48( و )49( نیست.

تبصره-2 سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

تبصره -3 در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پالک یا پالک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، عالوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش مییابد.

. طبق ماده ۴۲ متن این لایحه همه پلتفرم‌های کاربرمحور باید طبق مقررات ذکرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل کرده و مانع انتشار محتوای بی‌حجابی، بدپوششی و یا مبلغ برهنگی شوند. ضمن اینکه همه این پلفترم‌ها موظف شدند محتواهای مذکور را ظرف ۱۲ ساعت حذف کنند. 

متن ماده ۴۲ مربوط به پلتفرم های اینترنتی 

همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا(، پیادهسازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیادهسازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صالحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا دهدرصد )%10( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزدهدرصد )%15( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سهماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم میشود

 همچنین براساس تبصره این ماده، پلتفرم‌هایی که کاربرمحور نیستند نیز موظف شدند در صورت تخلف علاوه بر حذف محتواهای مشابه، باید ۷ تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. گفتنی است درصورت تکرار، مقدار این جریمه نقدی به ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

متن تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربرمحور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد)%15( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنجدرصد )%25( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعالم دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید

فشار چندجانبه بر تاکسی‌های اینترنتی

از شروع سال جدید تاکنون به گفته رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با مشکلاتی فراوانی مانند واریز نشدن سهمیه بنزین، کمیسیون بالا، کرایه کم دست و پنجه نرم کرده‌اند که بسیاری از آنان به دلیل همین مشکلات شغل‌شان را رها کرده‌ و یا در حال رها کردن هستند. اگر قوانین لایحه عفاف و حجاب تصویب شود و جریمه بدحجابی به حساب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نوشته شود احتمالا تعداد افرادی که این شغل را رها می‌کنند بیبشتر و بیشتر شود.

بدحجابی رانندگان یا مسافران تاکسی‌ها چگونه ثبت می‌شود؟

چند وقتی است که برای مالکین خودروها، چه شخصی و چه تاکسی‌ها پیامک‌هایی در مورد بی‌حجابی و یا بد حجابی راننده و یا سرنشینان ارسال می‌شود که نشان می‌دهد دوربین‌های راهنمایی‌ورانندگی این جرائم را ثبت کرده‌اند.

 سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره رصد موارد کشف حجاب توسط دوربین‌های ثبت تخلفات و جرایم رانندگی که در سطح شهر وجود دارند، اظهار کرد: بله تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند.

وی افزود: البته دوربین‌های نظارتی که در سطح شهر وجود دارد را شهرداری تهیه کرده است و مسئولیت نگه داشتن آنها هم با شهرداری است، اما این دوربین‌ها بانک‌های اطلاعاتی مختلفی دارند که هر نهاد و سازمان می‌تواند اطلاعات مربوط به خود را از این بانک‌ها استخراج کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی داده‌های مربوط به حوزه ترافیک را از این دوربین‌ها بهره‌برداری می‌کند و بخش‌های دیگر هم اطلاعاتی که مورد نیاز دارند را برداشت می‌کنند.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 106841

اخبار سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها

   • ناشناس

    الان دیگه کسی از تاکسی اینترنتی استفاده نمیکنه ترفتدی که راننده های اینترنتی استفاده میکنند این هست شماره رو با مسافرها تبادل میکنند وبرای مسیر خود تماس میگیرند ولوکیشن مبدارو با پیام چند رسانه ای میفرستند ودیگه کنیسیون ومالیات نمیدن

   • ناشناس

    مالیات برارزش افزوده حجاب صادرشده ماشاالله....

   ارسال نظر