ناصر تکمیل‌همایون درگذشت

ناصر تکمیل همایون مورخ و پژوهشگر تاریخ و جامعه‌شناسی درگذشت.

ناصر تکمیل‌همایون درگذشت

ناصر تکمیل همایون مورخ و پژوهشگر تاریخ و جامعه‌شناسی درگذشت.

استاد ناصر تکمیل همایون مورخ و پژوهشگر تاریخ و جامعه‌شناسی، چهره ملی امروز صبح چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان طالقانی تهران درگذشت. انتشارات نگارستان اندیشه ناشر تخصصی آثار ایشان این خبر را تایید کرد.

وی متولد ۲۵ آبان ۱۳۱۵ در قزوین بود و در سال‌های پر فراز و نشیب زندگی، علاوه بر فراگیری تاریخ و جامعه‌شناسی در فرانسه، همواره به عنوان یک کنش‌گر ملی و هوادار محمد مصدق فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را پی‌گرفت.

او در ماه‌های اخیر که بیماری‌اش شدت یافته بود، اصرار داشت که در ایران باشد تا در وطن باشد و در خاک وطن آرام گیرد. وی بنا به وصیت خودش در قزوین و در کنار مادرش به خاک سپرده می‌شود.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر