خبر فوری:

مجلس از دولت شکایت کرد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از شکایت مجلس از دولت برای استنکاف از بخشی از قانون پولی و بانکی کشور در جهت حفظ ارزش پول ملی خبر داد.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، اینجانب و جمعی از همکاران اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را در خصوص نقض و استنکاف از اجرای مواد «ب» -۱ و صدر بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور را کلید زدیم و به زودی این درخواست به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال می‌شود. طرح جدید

حسین میرزایی می گوید مجموعه‌های مختلفی باید پاسخگوی استنکاف و نقص در اجرای قانون باشند، اما بانک مرکزی طبق قانون متولی آن است و می‌بایست در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: جمع زیادی از همکاران باتوجه به کاهش ارزش پول ملی این شکایت و درخواست را امضا کرده‌اند و به زودی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن، با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بر همین اساس، در صورت تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در صحن مجلس و با رأی اکثریت نمایندگان، شکایت مجلس از دولت درباره کاهش ارزش پول ملی و استنکاف از بخشی از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، موضوع به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود./ باشگاه خبرنگاران

دیگر رسانه ها

ارسال نظر