خبر فوری:

فتوای عجیب طالبان درباره عاشورا

طالبان فتوای تازه و عجیب صادر کرد.

 طالبان تعطیلی عاشورا و نوروز را لغو کرد.

طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی کشور حذف کرده و در مقابل چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده است.

 روز عاشورا در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده ‌بود./ ایسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر