ضرب‌و‌شتم شدید یک کمک پرستار در بیمارستان امام خمینی | ماجرا چه بود؟

روز گذشته ابراهیم علیزاده کادر کمک پرستاری بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل توسط همراه بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ضرب‌و‌شتم شدید یک کمک پرستار در بیمارستان امام خمینی | ماجرا چه بود؟

روز گذشته ابراهیم علیزاده کادر کمک پرستاری بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل توسط همراه بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مورد ضرب و شتم همراه بیمار قرار گرفت.

روز گذشته ابراهیم علیزاده کادر کمک پرستاری بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل توسط همراه بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه بینی دچار شکستگی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

گفتنی است همراه بیمار تحت نظر بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، در حین اعزام بیمار به بیمارستان امام رضا (ع) جهت ادامه درمان و پس از تهدید و توهین، اقدام به ضرب و شتم و آسیب به این کمک پرستار بیمارستان نمود.

در پی این حادثه ناگوار، مسئولین بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل ضمن حضور در منزل این کادر درمان، در جریان وضعیت بالینی وی قرار گرفتند.

گفتنی است، پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی قرار دارد.

منبع: ایسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر