آمارسازی جدید سخنگوی دولت درباره رشد اقتصادی

بهادری سخنگوی دولت، امروز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۱۴۰۱ ادعا کرد: در حوزه اقتصادی مطابق آخرین آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در پاییز بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر رقم خورد.

آمارسازی جدید سخنگوی دولت درباره رشد اقتصادی

انتخاب نوشت: بهادری سخنگوی دولت، امروز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۱۴۰۱ ادعا کرد: در حوزه اقتصادی مطابق آخرین آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در پاییز بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر رقم خورد.

اما آیا ادعای سخنگوی دولت صحیح است؟ آمار‌ها چه می‌گوید؟

براساس داده‌های بانک مرکزی، در دهه گذشته، سال ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت بوده است.

قابل توجه اینکه در سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی گزارشی روی خروجی سایت اینترنتی اش قرار داد و اعلام کرد که رشد اقتصادی به ۱۲، ۵ درصد رسید. بنابر اعلام مهم‌ترین مرجع پولی کشور، براساس م انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال)، ۱۲.۵ درصد افزایش داشت.

نکته مهمتر اینکه سال ۹۹ در اوج تحریم‌های دولت ترامپ، رشد اقتصادی ۴/۱ درصد بوده است.

رشد اقتصادی دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ چقدر بوده است؟

دولت رئیسی که پیشتر قول داده بود رشد اقتصادی را در سال جاری به ۸ درصد برساند و علی رغم تذکر کارشناسان، آن را کاملا عملی می‌دانست، براساس مرکز آمار، فقط ۳ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است که عمده‌ی آن هم بابت فروش نفت است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر