خبر فوری:

۲۵ درصد مانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خبر داد که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید کانون های بازنشستگی ۲۵ درصد مانده متناسب سازی حقوق ها را هم قبول کرد.

۲۵ درصد مانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خبر داد که  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید کانون‌های بازنشستگی ۲۵ درصد مانده متناسب‌سازی حقوق ها را هم قبول کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزایش حقوق قانونی سال جاری را نتیجه حمایت میدانی و قانونی بازنشستگان از نمایندگان خود در کانون‌ها ذکر کرد.

علی دهقان کیا  افزود: اولین جلسه برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ در ۱۴ فروردین سال جاری توسط آقایان بیات، اسدی ، شاد بخش و بنده برگزار شد که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشت.

او افزود: در جلسه مذکور افرایش ۵۷ درصدی حداقل بگیرها مورد تایید رییس سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و مقرر شد تا حداقل ها به ۵ میلیون و  ۵۸۰ هزار تومان برسد و مبلغی کمتر از این نباشد.همچنین مدیر عامل سازمان هم با تاکید کانون های بازنشستگی ۲۵ درصد مانده متناسب سازی حقوق ها را هم قبول کرد.

دهقان کیا تصریح کرد: در مورد سایر سطوح در ابتدا با مشکل ویرگول در متن قانون مواجه شدیم که پس از پیگیری ها این معضل حل شد.

وی خاطر نشان کرد: اما پس از آن دولت مصوبه هیات مدیره سازمان را با تغییر تصویب کرد و برای سایر سطوح بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه فقط ۱۰ درصد وبرای کمتر از ۱۰ میلیون تومان هم ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرد که بر خلاف مصوبه شورای عالی کار هم بود .

او گفت : پس از این اقدام غیر قانونی دولت ، کانون عالی و کانون های استانی کارگران بازنشسته از جمله کانون تهران وارد عمل شده و ۳جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ، ۲ جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی، ۲ جلسه مشترک با کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس و جلسه ای را نیز با اعضای هیات رئیسه مجلس از جمله آقای نیکزاد و مصری برگزار کردیم .

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: با پیگیری های کانون ها رئیس جمهور به معاون اول خود دستور رسیدگی و حل مشکل را داد که آقای مخبر هم تمایل برای حل مشکل داشت اما خواسته ما اجرای مصوبه شورای عالی کار بود نه راه حل های دیگر.

دهقان کیا تصریح کرد: با پیگیری های کانون عالی، کانون تهران و سایر کانون ها موضوع در دستور کار هیات تطبیق قوانین قرار گرفت و این کمیسیون در جلساتی با کمیسیون های مجلس و کانون ها به حقانیت حرف بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراف کرد.

وی گفت: در نهایت رای کمیسون تطبیق توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده و دولت مکلف به اجرای قانون شد.دولت هم اختیار این کار را به وزرای هیات امنای تامین اجتماعی واگذار کرد.

او گفت: پس از ۵ ماه مارتن پیگری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به نفع ما پایان یافت و آقای زاهدی وفا افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرده و پرونده نفس‌گیر افزایش حقوق ها با کمک و پشتیبانی بازنشستگان تامین اجتماعی به سرانجام مطلوب و قانونی رسید .

دهقان کیا گفت: پرونده افزایش حقوق ها به خوبی نشان داد که با حمایت بازنشستگان می توان کارهای بزرگ و سخت را به نتیجه مطلوب رساند.

 

منبع: عصر خبر

دیگر رسانه ها

 • بازنشستگان تامین اجتماعی

  جهت بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فقط ( ۷۵ درصد همسان‌ سازی حقوق ) پارسال شان انجام شده و ( ۲۵ درصد ) آن باقی مانده است که با توجه به اینکه امسال آخرین سال برنامه ششم توسعه است لذا باید امسال این ( ۲۵ درصد باقی‌مانده ) و (( معوقاتش )) را ( فورا ) به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت کنید. این حق الناس است .

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  سلام
  سال گذشته مبلغ ۴/۶۰۰هزارتوما ن واریز حقوق داشتم با افزایش ۱۰درصد و ۶۶ ۵۰۰۰هزارتومان رسید به ۵/۸۰۰میلیون حالا ک ه ۳۸درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ هزارتومان تصویب ش ده رسیده به ۶/۸۰۰میلیون هزارتومان (۸۰۰هز ار اضافه شده)چه کسی و چطوری حساب کردن؟ چ را ما را مسخره می‌کنید؟بنده بی سواد یه س واد دارحسابدار محاسبه کنه؟ چرا؟چرا؟

 • شهریار پوراحمدی

  برادربهتراست که روال کار سازمان راتغییرندهید چرا که وقتی ازحدودسه ماه قبل که لایحه اضافه حقوق برای تاییدبه دولت رفت رییس سازمان وعده میداد که همه سازوکارها آماده است وپس از تصویب بلافاصله احکام زده شده وحقوقهای جدید پرداخت میشودامادرعمل پس از گذشت سه ماه از آن وعده وگذشت نیمی ازسال وقتی دولت دراثر فشارمجبوربه تن دادن به قانون و تایید اضافه شدن حقوقهاشدامااین ماه با وجودی که طبق روال باز نشستگان همکاربیست وهفتم حقوقشان واریز میشدهنوزوپس ازگذشت ۵روزحقوقمان واریز نشده وکسی هم فکر این نیست که بازنشسته بدهی داردیا قسط بانک ویاسررسید چک وهزارهزینه دیگر . پس بهتر است روال سازمان رابهم نزنیدتااین مشکلات را تحمل نکنیم .

 • ناشناس

  دولت جان امده بالا تا با تورم صدرصدی 10د رصد بحقوقها اضاف کرده خاک عالم برس همچین دولتی

 • ناشناس

  همسانسازی برای حداقل بگیران که دیگه دارن خفه میشن این باید پرداخت بشه امسال چی م یشه مادیگه توان زندگی نداریم یکی به داد ما برسه

 • ناشناس

  باز نشسته های کشوری ولشگری مگر مردم ای ران نیستن چرا تبعیض چ فرقی با تامی اجتم ایی دارن

 • حسین محمودی کوهی

  درست حساب شده چون 38درصد برای حقوق کامل حساب نمیشه طبق 4تومان محاسبه گردید

 • میراسدنوری سادات

  سلام دکترمحترم بازنشسته تامین اجتمایی هس تم هرماه یک میلیون ونهصدو خرده تومان پرد اخت می‌شود.خیلی بازارگران شده است پیرمرد هفتادساله برخیابان گیدایی کنیم میراسدنو ری سادات

 • ناشناس

  دروع میگی ۲۵ درصد سال گذشته چی شد کشیدی بالا

 • ناشناس

  افزایش حقوق بازنشسته کشوری چی شد با شندر غاز حقوق یا افزایش شندرغاز مشگل حل نمیشه حقوق بازنشسته کشوری باید۲۰میلیون باشد و عیدی مثل اول انقلاب یک سکه

 • ناشناس

  عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر شده طبق تورم وباکارگران باید حساب شود

 • ناشناس

  اینها با عید نوروز مشکل دارند مخصوصا میخ واهند عید را از سکه بیاندازند

 • ناشناس

  دولت با باز نشسته مشکل دارد باز نشسته تا مین اجتماعی سهام دار است سرمایه گذاری کر ده سی سال تا در پیری دستش پیش کسی دراز ن شود دولت به این صندوق بدهکار است مردک بد هیتو بده یک عمر مالیات گرفتی کدام خدمات را دادی دست بگیر داری تعطیلات تابستانی د ادی خدمات درمانی دادی مسکن دادی چی دادی جز گرانی جریمه پشت جریمه گرانی پشت سر هم آب برق وحمل ونقل مجانی چی دادی باز نشست ه پیر داره مسافر کشی میکنه نگهبانی میده دست درازی به تامین اجتماعی موقوف والا خا کت میکنیم

 • ناشناس

  خاک بر سرشون کو حقوق اضافه شده پس چرا اندازه ماه قبل دادن به ما خدا حقمون را بگیره ازشون

 • نا شناس

  کساتی که ۳۸ درصدی اضافه شده براشون پول بیشتری به برای باز نشستگی پرداخت کردن بخاطر اینه ۵۷ درصد ی ها پول کمتر بیمه از اونا گرفته

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  حقوق شهریور بازنشستگان پرداخت شد، اما بدون افزایش
  معوقات ۵ ماهه بازنشستگان کارگری هنوز هم واریز نشده است چرا؟
  بازنشسته تأمین اجتماعی

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۰:۲۹
  جناب آقای محسنی اژه‌ای
  جناب آقای سید ابراهیم رییسی
  حقوق شهریور بازنشستگان پرداخت شد، اما بدون افزایش
  معوقات ۵ ماهه بازنشستگان کارگری هنوز هم واریز نشده است چرا؟
  بازنشسته تأمین اجتماعی

ارسال نظر