توهین بی‌سابقه به علی‌اف روی آنتن زنده شبکه افق

توهین بی‌سابقه به علی‌اف روی آنتن زنده شبکه افق مجری برنامه سحرگاهی شبکه افق صداوسیما در اقدامی جنجالی به رجزخوانی‌های الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان پاسخ تندی داد.

توهین بی‌سابقه به علی‌اف روی آنتن زنده شبکه افق

مجری برنامه سحرگاهی شبکه افق صداوسیما در اقدامی جنجالی به رجزخوانی‌های الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان پاسخ تندی داد

مجری تلویزیون می گوید

این مردک مزلف نمیدانم چی‌چیف، لغز خوانده ناشتا! که ال می‌کنم ‌و بل! سگی که واق واق کند گاز نمی‌گیرد

 

دیگر رسانه ها

  • ناشناس

    آفرین به این مجری

ارسال نظر