وام بدون ضامن بگیرید

در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند.

وام بدون ضامن بگیرید

جزئیات دریافت وام بدون ضامن اعلام شد. افراد و متقاضیان دریافت وام بدون ضامن می‌توانند، با احراز سایر شرایط، تسهیلات و وام بدون ضامن دریافت کنند.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه‌گیری کالایی استفاده کند.

بیشتر بخوانید: کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند؟

طبق بند هـ‌ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد به‌خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند.

سهم مردم عادی از وام‌ بدون ضامن بانکی چقدر است؟

در بند  هـ‌ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده؛ بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم ۱- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر ،جامع ،تجاری قرض الحسنه توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید.

۲- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

همچنین در بند و ماده ۶۱ این لایحه تأکید شده: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر