آدرس محل سکونت خود را فورا به ثبت احوال اطلاع دهید + سایت اعلام تغییر نشانی

سازمان ثبت احوال کشور چندی پیش اعلام کرد که همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند

 آدرس محل سکونت خود را فورا به ثبت احوال اطلاع دهید + سایت اعلام تغییر نشانی

سازمان ثبت احوال  کشور چندی پیش اعلام کرد که همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستندند  سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد این سازمان متولی مدیریت نشانی اشخاص  است . براساس اطلاعیه سازمان ثبت احوال  افراد موظفند ظرف ۲۰ روز از جابجایی، آخرین نشانی خود را به سازمان ثبت احوال اعلام نمایند

 همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند

بر اساس قانون افراد موظفند ظرف ۲۰ روز از جابجایی، آخرین نشانی خود را به ثبت احوال اعلام نمایند، لذا می توانند از طریق این سامانه و ورود به بخش درخواست تغییر نشانی نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

سامانه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، به نشانی https://sahim.sabteahval.ir؛ سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان، با عنوان اختصاری سهیم است که از این پس نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی هر فرد و هر کد ملی، نشانی مندرج در این سامانه خواهد بود.

تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی مکلف هستند آدرس و نشانی هر فرد را از سامانه ثبت احوال استعلام بگیرند و مردم هم موظف هستند تغییر نشانی خود را در این سامانه ثبت کنند تا دچار مشکل نشوند.

 مطابق قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز مصوبه سال  ۱۳۹۷ کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات دولت، همه افراد مکلفند ، چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه استیجاری، نشانی اقامتگاه جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند.

اطلاعیه سازمان ثبت احوال

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور چندی پیش اعلام کردسازمان ثبت احوال کشور متولی مدیریت نشانی اشخاص حقیقی و ارائه آمار و گزارش‌های جابجایی و مهاجرت مبتنی بر اطلاعات پایگاه نشانی ایرانیان می‌باشد.

 در سال های گذشته، نیازی به اعلام تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال نبود؛ اما در حال حاضر، با توجه به قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آیین نامه آن، مصوبه پنجم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه افرادی که آدرس محل سکونتشان تغییر می کند، می بایست که به سایت اعلام اینترنتی تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال وارد شوند و مراحل مربوط به تغییر نشانی خود را در این سایت، انجام دهند.

سازمان ثبت احوال کشور متولی مدیریت نشانی اشخاص حقیقی و ارائه آمار و گزارش‌های جابجایی و مهاجرت مبتنی بر اطلاعات پایگاه نشانی ایرانیان می‌باشد و با توجه به آثار مهم ثبت نشانی، به منظور تسریع و تسهیل این امر، آخرین نشانی ثبت شده افراد در پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور برای فرد در سامانه سهیم نمایش داده می شود.

با توجه به اینکه بر اساس قانون افراد موظفند ظرف ۲۰ روز از جابجایی، آخرین نشانی خود را به ثبت احوال اعلام نمایند، لذا می توانند از طریق این سامانه و ورود به بخش درخواست تغییر نشانی نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131349

ارسال نظر