گل دوم ایران به انگلیس از روی نقطه پنالتی + فیلم

گل دوم ایران به انگلیس از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۹۰+۱۲ به ثبت شد.

ارسال نظر