واکنش دایی به اقدام خبرساز ملی‌پوشان ساحلی

علی دایی در یک پست اینستاگرامی به عدم خوشحالی ملی‌پوشان ساحلی و کشتی در مراسم قهرمانی واکنش نشان داد و نوشت: مهم‌ترین چیزی که مرا دلگرم می‌کند محبت بی‌دریغ شما هم‌وطنانم است.

واکنش دایی به اقدام خبرساز ملی‌پوشان ساحلی

علی دایی در یک پست اینستاگرامی به عدم خوشحالی ملی‌پوشان ساحلی و کشتی در مراسم قهرمانی واکنش نشان داد و نوشت: مهم‌ترین چیزی که مرا دلگرم می‌کند محبت بی‌دریغ شما هم‌وطنانم است.

پست اینستاگرامی دایی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر