خبر فوری:

صوت | متروپل؛ فاجعه ناتمام

آزاده محمد حسین روزنامه نگار در مجله عرشه روایتی نوشته با عنوان متروپل؛ فاجعه ناتمام که روایتی از روزهای پس از حادثه متروپل آبادان این روایت را با صدای خود بشنوید

آزاده محمد حسین روزنامه نگار در مجله عرشه روایتی نوشته  با عنوان متروپل؛ فاجعه ناتمام که روایتی از روزهای پس از حادثه متروپل آبادان این روایت را با صدای خود او بشنوید 

در شروع مطلب او می خوانیم :همه گوش سپرده‌اند به یک صدا؛ «کسی این‌جاست؟ اگه هستی و صدامو می‌شنوی، بزن به آهنی، چیزی!» در سکوت، گوش‌ها تیز می‌شود، نفس‌ها حبس و امیدها رها در هوا، تا شاید ضربه‌ای از قعر زمینِ سنگین‌شده از بارِ آوار، صدای زندگی را نوید دهد؛ شاید.متروپل رُمبیده است؛ به طرفه‌العینی 10 طبقه تیرآهن و سیمان و خاک آوار شده است روی شانه‌های زمینِ گرم خیابان امیری آبادان؛ همان‌جا که قصه‌ها دارد از زندگی و سرزندگی. همان خیابانی که بوی خوشی و دل‌خوشی در هوایش می‌پیچید تا همین‌ چند وقت پیش.صدا تکرار می‌کند: «صدامو می‌شنوی؟ ضربه بزن... ضربه بزن.»

ادامه این روایت را در مجله عرشه بخوانید (مجله عرشه را از اینجا تهیه کنید )

مجله عرشه

دیگر رسانه ها

ارسال نظر