فرمان عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت به بچه حزب‌اللهی‌ها درباره سفارت انگلیس

گنجی: سفارت انگلیس جاسوس اکبری را جذب و برای خروجش از کشور سناریو سکته را طراحی و اسرار وزارت دفاع را ...

فرمان عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت به بچه حزب‌اللهی‌ها درباره سفارت انگلیس

عبدالله گنجی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت  به طور تلحویحی دستور حمله به سفارت انگلیس را صادر کرد

عبدالله گنجی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت:سفارت انگلیس جاسوس اکبری را جذب و برای خروجش از کشور سناریو سکته را طراحی و اسرار وزارت دفاع را ...

حالا بستن سفارت یا اخارج سفیر هیچ، لاقل بچه حزب الهی ها اینجا تاریخ را به هم پیپوند دهند که این سفارت کارکردش در امتداد سفارت امریکا است و می شود نام آن را همیشه لانه جاسوسی ۲ گذاشت

 

توئیت عبدالله گنجی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر