سید حسن خمینی: به وضع حالمان معترضیم | اگر دل مردم خوش نباشد زمین خراب می شود

سید حسن خمینی در آیین بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اگر افتخارات جنگ قرار است تقسیم بشود اول مال شهداست و اگر قرار باشد به فرماندهان آن برسد اول از همه آقای هاشمی است.

سید حسن خمینی: به وضع حالمان معترضیم | اگر دل مردم خوش نباشد زمین خراب می شود

سید حسن خمینی در آیین بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اگر افتخارات جنگ قرار است تقسیم بشود اول مال شهداست و اگر قرار باشد به فرماندهان آن برسد اول از همه آقای هاشمی است.

گزیده حرفهای سید حسن خمینی بدین شرح است:

اگر علی(ع) وظیفه سکوت دارد، زهرا(س) وظیفه فریاد دارد.

هدف ها همیشه یکی است، اما اینکه ما چه باید بکنیم الزاما یکی نیست. روش ها فرق می کند.

در زمان واحد با امام واحد روش ها متفاوت است. یکی سکوت می کند، یکی فریاد می زند.

ممکن است کسی عادل باشد، اما هزار برابر بیشتر از یک فاسق اشتباه کند.

عدالت ملاک این است که کسی عمدا خطا نکرده است.

سیدحسن خمینی

مغلطه ای در سیاست ما هست که تا میگویند {رفتار}این آقا چیست؟! می گویند عادل است؛ در حالی که فرد عادلی هم هست که صد برابر فاسق اشتباه کند.

ائمه عصمت دارند. اما این 14 نور یکسان عمل نکردند

آقای هاشمی سردار جنگ است؛ مسخره است حکایت جنگ بدون فرمانده اش!

بعد از جنگ قهرمان جنگ شد سردار سازندگی. حتما کسی که 80 سال مبارزه کرده اشتباه دارد، ولی مگر می شود قهرمانی های کشور گفت و از آقای هاشمی نگفت؟! کسی که آفتاب را منکر می شود خودش را انکار می کند.

 سید حسن خمینی: تمام جوهر وجود آقای هاشمی دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی بود/ به وضع حالمان معترضیم ولی نسبت به آینده امیدواریم

آقای آیت الله هاشمی گفت همه ی ما صفر بودیم، یک «یک» باید می آمد مقابل ما قرار می گرفت تا عدد بشویم. امام آمد و همه جریانات را به حرکت درآورد. این تواضع آقای هاشمی عمق ارادتش به امام را نشان می داد.

تمام جوهر وجود آقای هاشمی دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی بود. وظیفه اول همه ی ما دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی است، دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی است. گرفتار توجیه ها و تحلیل ها نشویم. باید امروز ساخت، از بن بست ها خارج شد. آقای هاشمی به خاطر انقلاب تا پای اعدام رفت. برای انقلاب تا پای زندگی و همه اموالش رفت. ما اگر آقای هاشمی را بزرگ می داریم به خاطر اینکه آقای هاشمی را یک مروج و یک مبین و یک تلاشگر در مسیر انقلاب و جمهوری اسلامی می دانیم.

سالها پیش گفتم ما به گذشته مان افتخار می کنیم، نسبت به وضع حالمان معترضیم ولی نسبت به آینده امیدواریم. امید را اگر از ما بگیرند نمی توانیم حرکتی کنیم. باید تلاش کرد. رهبر فرزانه انقلاب اشاره کردند که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، دوستان در تلاش هستند و باید بیشتر تلاش کنند، ولی نسبت به گذشته و قانونی اساسی باید دفاع کنیم

اگر دل مردم خوش نباشد زمین خراب می شود/ بابایی که جیبش پول ندارد بچه هایش به حرف او گوش نمی دهند

سید حسن خمینی: تمام جوهر وجود آقای هاشمی دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی بود/ به وضع حالمان معترضیم ولی نسبت به آینده امیدواریم

یادگار امام در آیین بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی گفت: آقای آیت الله هاشمی گفت همه ی ما صفر بودیم، یک «یک» باید می آمد مقابل ما قرار می گرفت تا عدد بشویم. امام آمد و همه جریانات را به حرکت درآورد. این تواضع آقای هاشمی عمق ارادتش به امام را نشان می داد.

تمام جوهر وجود آقای هاشمی دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی بود. وظیفه اول همه ی ما دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی است، دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی است. گرفتار توجیه ها و تحلیل ها نشویم. باید امروز ساخت، از بن بست ها خارج شد. آقای هاشمی به خاطر انقلاب تا پای اعدام رفت. برای انقلاب تا پای زندگی و همه اموالش رفت. ما اگر آقای هاشمی را بزرگ می داریم به خاطر اینکه آقای هاشمی را یک مروج و یک مبین و یک تلاشگر در مسیر انقلاب و جمهوری اسلامی می دانیم.

سالها پیش گفتم ما به گذشته مان افتخار می کنیم، نسبت به وضع حالمان معترضیم ولی نسبت به آینده امیدواریم. امید را اگر از ما بگیرند نمی توانیم حرکتی کنیم. باید تلاش کرد. رهبر فرزانه انقلاب اشاره کردند که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، دوستان در تلاش هستند و باید بیشتر تلاش کنند، ولی نسبت به گذشته و قانونی اساسی باید دفاع کنیم.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر