خبر فوری:

ممنوعیت عجیب برای فائزه هاشمی!

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب درباره وضعیت عضویت فائزه هاشمی در احزاب توضیح داد.

ممنوعیت عجیب برای فائزه هاشمی!

ارسال نظر