وزارت خارجه : برجام در دستورکار ایران است

سخنگوی وزارت خارجه:برجام از موضوعات دردستورکار ایران است. رفع تحریم‌های ظالمانه نیز در چارچوب برجام و برگرداندن متعهدانه و مسئولانه دیگر طرف‌های برجامی همچنان مطمح نظر دستگاه دیپلماسی است.

وزارت خارجه : برجام در دستورکار ایران است

کنعانی: برجام در دستورکار ایران است

 

سخنگوی وزارت خارجه:برجام از موضوعات دردستورکار ایران است. رفع تحریم‌های ظالمانه نیز در چارچوب برجام و برگرداندن متعهدانه و مسئولانه دیگر طرف‌های برجامی همچنان مطمح نظر دستگاه دیپلماسی است. 

تلاش‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک متوقف نشده و گفت‌وگوهایی در این زمینه انجام شده است وکا‌نال‌های ارتباطی تبادل پیام همچنان برقرار است. 

برای تامین حقوق ملت هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد و همچنان به مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها پایبند هستیم. 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 127348

ارسال نظر