اگر می‌خواهید باهوش شوید حتماً مادرتان را بغل کنید/عکس

‌آغوش مادر نه تنها روح و روان آدم‌ها را جلا می‌دهد بلکه کلی فایده برای سلامتی هم دارد که در تحقیقات علمی ثابت شده است.

اگر می‌خواهید باهوش شوید حتماً مادرتان را بغل کنید/عکس

ارسال نظر