چرا لیست ساختمان های ناایمن امروز منتشر نشد؟

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دلیل عدم انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن را توضیح داد.

چرا لیست ساختمان های ناایمن امروز منتشر نشد؟

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دلیل عدم انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن را توضیح داد.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار کرد: لیست ساختمان های ناایمن قرار بود امروز منتشر شود.

وی ادامه داد: به آتش نشانی تهران نامه زدیم که لیست به روز شده را برای ما ارسال کنند اما تا به الان لیستی برای ما ارسال نشده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: هر زمانی که لیست ساختمان های ناایمن به دست ما برسد، منتشر می کنیم.

لیست ساختمان های ناایمن

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر