خبر فوری:

درخواست کارکنان شرکتی برای تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان | بساط پیمانکاران تا زمستان برچیده شود

ظاهراً شرکت‌های پیمانکاری نسبت به آینده و ثبات خود خیلی امیدوارند چراکه هیچ تغییری در برنامه‌های مناقصات و پیمان‌ها داده نشده است.

درخواست کارکنان شرکتی برای تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان | بساط پیمانکاران تا زمستان برچیده شود

«حذف شرکت‌های پیمانکاری» از تمام نهادهای عمومی، دولتی و خصولتی، یکی از مولفه‌های اصلی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است؛ طرحی که ظاهراً تعیین تکلیف آن در کمیسیون اجتماعی و ارائه به صحن، تا مهرماه به تاخیر افتاده است.

یکی از شرکتی‌های صداوسیما در ارتباط با این وضعیت و تاخیر طولانی می‌گوید: بیش از یکسال است در انتظار حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری هستیم؛ قرار بود در سال جدید دیگر هیچ شرکت تامین نیرویی در نهادها وجود نداشته باشد و تمام نیروها تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی ادامه می‌دهد: وجود شرکت‌های پیمانکاری و گسترش آن‌ها در تمام نهادها، عدالت را از میان برداشته است؛ در نهادی مانند صداوسیما، دستمزد و مزایای مزدی شرکتی‌ها به مراتب کمتر از رسمی‌هاست؛ ما باید با این شرایط بسوزیم و بسازیم چون هیچ چاره‌ای نداریم.

به گفته‌ی این نیروی شرکتی، ظاهراً شرکت‌های پیمانکاری نسبت به آینده و ثبات خود خیلی امیدوارند چراکه هیچ تغییری در برنامه‌های مناقصات و پیمان‌ها داده نشده است.

او تاکید می‌کند: انتظار داریم روزهای اول مهرماه، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صحن علنی مجلس شورا بیاید و با اکثریت آرا به تصویب برسد. حداقل انتظار این است که بساط پیمانکاران تا زمستان برچیده شود و مقدمات تبدیل وضعیت تمام شرکتی‌ها فراهم آید./ ایلنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر