واریزی جدید یک میلیونی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

از فروردین 1403 مستمری هر مددجوی بهزیستی و کمیته امداد نزدیک به 900 هزار تومان خواهد شد. 30 درصد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال 1403 تائید شد.

واریزی جدید یک میلیونی  برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

از فروردین ۱۴۰۳ مستمری هر مددجوی بهزیستی و کمیته امداد نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد. ۳۰ درصد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال ۱۴۰۳ تائید شد.

در سال قبل مددجویان بهزیستی و کمته امداد به ازای هر نفر رقمی برابر با ۷۰۰ هزار تومان واریزی داشتند.

بنابراین با افزایش ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ یک مددجوی بهزیستی و کمیته امداد ۹۰۰ میلیون تومان ویک خانواده ۲ نفره نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کند.

این مبلغ همین طور به نسبت تعداد اعضای خانواده افزایش پیدا می کند.

و خانواده ۵ نفره حدوا نزدیک به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کند.

واریزی های تازه از فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

منبع: زنهار

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130024

ارسال نظر