عیدی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت نمی‌شود؟

با وجود اینکه کمتر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی عیدی خود را دریافتن نکرده‌اند. گفته‌می‌شود در صورت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه عیدی این گروه پرداخت می‌شود.

عیدی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت نمی‌شود؟

کمتر از دو هفته تا پایان سال جاری باقیمانده است اما هنوز مددجویان کمیته امداد و بهزیستی عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. آیا این گروه امسال عیدی نمی‌گیرند؟ 

با وجود اینکه کمتر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی عیدی خود را دریافتن نکرده‌اند. گفته‌می‌شود در صورت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه عیدی این گروه پرداخت می‌شود.

این در حالی است که در سنوات گذشته به میزان یک ماه مستمری به عنوان عیدی در اسفندماه به حساب مددجویان دو نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز می‌شد.

پیگیری‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که در این زمینه سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات مورد نیاز را تخصیص بدهد تا عیدی به مددجویان این دو نهاد واریز شود.

البته تنها مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بدون عیدی نمانده‌اند. دولت امسال هنوز عیدی بسیاری از افراد را پرداخت نکرده است. آن هم در حالی که تنها چند روز تا پایان سال جاری مانده است.

از طرف دیگر،‌ در حالی این گروه‌ها منتظر دریافت عیدی خود هستند که وزیر اقتصاد امروز قول داده که افراد تحت پوشش این دو نهاد و سه دهک اول ایثارگران، در چند روز آینده سهام عدالت دریافت کنند.

لازم به ذکر است که میزان عیدی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل یک ماه مستمری است که دریافت می‌کنند و این مبلغ بر اساس تعداد اعضای خانوار پرداخت می‌شود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر