هشدار یک روزنامه درباره وضعیت بحرانی بازار کار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ترسیم تصویری زیبا از بازار کار به‌صرف کاهش نرخ بیکاری که عمدتا ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است، گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود.

هشدار یک روزنامه درباره وضعیت بحرانی بازار کار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ترسیم تصویری زیبا از بازار کار به‌صرف کاهش نرخ بیکاری که عمدتا ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است، گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود.

روزنامه دنیای اقتصاد خطاب به دولتمردان که بر کاهش نرخ بیکاری اصرار دارند نوشت: در شرایطی که عملکرد اقتصادی نامطلوب است ترسیم تصویر زیبا از بازار کار گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از دولتمردان با خوشحالی به کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ به‌عنوان شاخصی مهم برای نشان‌دادن بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره می‌کنند، در حالی که بررسی دقیق‌‌‌تر تحولات بازار کار در چند سال اخیر، بیانگر تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران بازار کار است. با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به دست آورد.

این روزنامه با بیان این مقدمه یادآور شده است: در شرایطی که عملکرد اقتصادی ایران در دهه‌‌ گذشته نامطلوب بوده و شکاف میان ایران و بسیاری ازکشورهای منطقه تعمیق شده، ترسیم تصویری زیبا از بازار کار به‌صرف کاهش نرخ بیکاری که عمدتا ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است، گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود. کسانی که با تکیه بر برخی از شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و بی‌توجهی به شاخص‌هایی دیگر مانند رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی کار تلاش می‌کنند وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه دهند و ایجاد تحولات اساسی در سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی کشور را ضروری نمی‌‌‌دانند، در عمل مسئول تداوم مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن هستند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر