خبر فوری:

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد + جزییات

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری ابلاغ شد.

 مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور با امضای مصوبه اصلاحی مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ های اجرایی در سال ۱۴۰۱، آن را ابلاغ کرد.

به گزارش عرشه ، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با امضای مصوبه اصلاحی مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، آن را ابلاغ کرد.حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد

هیئت وزیران در جلسه مورخ یکم تیر ۱۴۰۱، به منظور رفع ایراد و تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

 

تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفت صد و پنجاه و چهار (۴۷,۷۵۴) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳,۳۵۳) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳,۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.

تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳– الزامی است.

تبصره ۲- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره ۳- تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم‌الرعایه است. (اصلاح‌شده به موجب شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ هیات وزیران)

۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت دوهزار (۱۳,۳۶۲,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند می باشد.

۵- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.

تبصره- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشند.

۶- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویبنامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویبنامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص می گردد و سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می شود.

۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

۸- با استناد به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

تبصره- مجوزهای جدید مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.

۹- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها پس از کسر کسورات بازنشستگی، بییمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانتی اصلی و تبعه درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.

تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این بند مستثنی است.

تبصره ۲- سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

تبصره ۳- سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران افزایش می یابد.

۱۰- در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر می‌گردد.

۱۱- در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضرایب فوق العاده های ‌حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته هزینه ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوطه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیش بینی نشده است.

تبصره ۲- در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیئت علمی تمام وقت سایر دستگاه های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال شده در این بند، مورد اقدام قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی (غیروابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه التفاوت مذکور با افزایش های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیئت علمی، مستهلک خواهد شد.

تبصره ۴- رعایت الزامات مذکور در جزء (۴) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی حساب/ مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضوی هیئت علمی می‌باشد.

تبصره ۵- اعضای هیأت علمی بالینی (تمام وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن دسته از اعضای هیات علمی هستند که علی رغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته) اشتغال دارند و از فعالیت های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می باشند. مصادیق اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس فهرست رشته های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تاسیس مطب پزشکی توسط عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه ها و بخش های پزشکی می باشد.

تبصره ۶- میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی (۱/۶) اعمال می گردد و برای اعضای هیئت علمی غیرگروه پزشکی (غیربالینی) تمام وقت بر اساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ برابر ضریب مصوب این بند می‌باشد.

تبصره ۷- همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمندایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۱۲- در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور مکلفند ضرایط فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافه، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به روز رسانی می گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هر گونه پرداخت فوق العاده های مذکور، از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

دیگر رسانه ها

 • ناشناس

  بسیار سپاسگزاریم از افزایش ده درصدی بازن شستگان کشوری که اکثرا دردهک دهم قراردارن د ونیازی به همسانسازی هم نیست.چون پول اض افی رو وقت خرج کردن نداریم.لطفا نه هزار میلیارد تومن همسازی رو یکی از اقازاده ها اختلاس کنه تموم بشه بره .مارا به خیر شم اها بیش از چهل ساله امیدی نیست .شر بیشتر نرسانید

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  حقوق مابیچارهاچنددرصدشدازخدادیگه نمیترسی دلعنت برشماظلم کنید

 • ناشناس

  این همه ماده و تبصره همش بازی هست و خلاصه میشود ده درصد اضافه حقوق فریب دادن حدی دارد گرانی سر سام آور کردید خجالت نکشید یدمیر کاظمی بی سوادتون قاب بگیرید بزنید به دیوار

  • ناشناس

   اینهمه بند وریسمان وماده ونر و. مصوب را از کجا پیدا کرده درطول ریاست جمهوریهای ق بلی چنین بند ومصوبه هایی وجود نداشت هر س ال بدون بازی کردن باروح وروان بازنشستگان افزایش حقوق را اعمال میکردن .

 • کامران

  نمیدونم چه اصراری هست که قشر کارمندان متوسط حتمن از بین بروند و از فقر بمیرند، والله هیچ ضرورتی نداره تو این راه اینهمه تلاش بشه ،

 • ناشناس

  بدبخت اونیکه این بخشنامه را نوشته.

 • حسن

  سیب زمینی شد ۱۸هزار تومان با این پول جه کار ها نمی شود .

 • ش الف

  همه مواد غذایی هفتاد درصد اضافه شده و کر ایه خانه صد در صد افزایش داشته، حقوق ده درصد، چه عدالتی با یارانه سیصد تومان ،

 • ناشناس

  خدا لعنتشون که فقط

 • فدای وطن

  مردحسابی مردم را مسخره کردید این که از ا ول سال اجرا شد

 • حسن

  ازخدابترسید،اینقدرحق الناس نکنید،فیش حقو ق خودراهم نگاه کنید،فردای قیامت ملت یقه شماراخواهدگرفت.

 • باز نشسته

  آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور این تبصره برای چی بابا با این همه گرونی که گوشت مال ابن مملکت برنج روغن با این مقتسری که حقوق را زیاد کردیدبابا ما سی سال حق بیمه پرداخت کرده ام

 • داریوش شیذر ارانی

  کاش سازمان برنامه و بودجه همان طور که با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جیب خودشان مخالفت کرد با این افزایش حقو ق کارمندان و بازنشستگان دولتی از بودجه م خالفت می‌کرد.

 • ناشناس

  پس سازمان مستمر بگیر تامین اجتماعی چی شد

 • ناشناس

  آقای رئیسی با توجه به گرانی سرسام آور اف زایش ۱۰درصدی واقعا ظلم است به کارمندان ب ه ویژه بازنشستگان لطفا یه فکری بکنید و ا ز مهر یه افزایش دیگری رو انجام بدین

 • ناشناس

  در بخسنامه جدید دوات اشاره ای به مستمری بگیران تامین اجتماعی نشده

 • ناشناس

  پس درس خواندن وسی سال زحمت کشیدن در ادار ات وعمر خود تلف کردن بابک کارگر فرقی ن میکند که بابک کارمند. مقایسه شود لی عدال تی تا چه حد. پس خ دتان را هم. با اونا. م قمقایسه کنیدو پنج تومان حقوق بگیرید

 • ناشناس

  اینهمه ماده وتبصره وچرت وپرت که فقط خودتون می فهمید چی میگید ، که چی بشه؟ واسه باز نشستگان همون ده درصد، وتورم به دستور رئیس جومهور تون شش صد درصد واقعا که خدا خودش جوابتون رو میده ،آه مظلومان الهی گریبانتون رو بگیره ،ظلم وستم تا کی ؟ لعنت خدا بر شما لعنت

 • ناشناس

  من که سر در نیاوردم یعنی چی

 • علی معطریان

  واقعا که سنگ پا هم شما از رو بردید شما که عرضه مدیریت ندارید حد اقل دروغ نگید ،بخدا قسم شما ها با عملکردتان ثابت کردید که پست تر از شماها وجود نداره چهار ماه از سال جدید میگذره هنوز شما دارید چرتکه میندازید که چکار کنید ،،،،حیف خاک که بر سر شما بکنن

 • ناشناس

  براحوال آن خلق باید گریست، که دخلش بود ن وزده، خرج بیست

 • ناشناس

  خوب،،،،کی چی ،این چه نوع اصلاحیه هست ،،، این که شد همون ده درصد،،،این که شد همون مصوبه قبلی ،،،مثلا میخاین بگین چه با این کارهاتون ،مگه شماها توهم دارید ،مگه یک چیزی تون میشه ،خوب این که همون قانون قبل ی بود ،ده درصد اضافه شد ،،وچنان دست تو ج یب بازنشسته کردین ،از قبیل بیمه،،،و،غیره که شد 7 درصد عزیزان از خواب بیدار بشین این کار را یک بار کردین ،،،جدیدا با تورم 500 درصدی روغن،200 درصدی پنیر،،،،200 در صدی مرغ وبرنج ،و هزاران چی که گرون شد چه تصمیمی دارید،،،

  • بازنشسته

   سلام والا ماهمه بیداریم ولاکن خداخوابش ب رده چکارکنیم قرص خواب بهش دادن

  • ناشناس

   چرا نظرات رو نمیدارین ازهمینم ابهام دارین شماها دیگه کی بودین لعنت خدا برشما

 • محمدیان

  لطفا حقوق یکی از مسئولین را یک ماه به پن ج ملیون تقلیل دهید تا ببینیم می تواند پو ل تو جیبی فرزند خردسالش را بدهد

 • امیر

  نکشید خودتون رو با این همه تبصره و مفاد

 • معلم

  این که تکرار قانون اولی بود و هیچ فرقی ن کرده بود

 • ناشناس

  این قصه چنین نخواهد ماند

 • ناشناس

  با ۱۴ سال سابقه در اداره تعاون ،کار امسال حقوق من پنج میلیون و ششصدهزار تومن !!!! خدارو خوش میاد واقعا 😭من با اجاره ۳میلیونی چطور زندگی بکنم شما چی کار دارین میکنین .چی بگم به کی بگیم درد مون رو خدایا به فریاد ما برس ای خدا دیگه صبر ما به سر اومد چقدر تحمل بکنیم چقدر چقدر

 • حسن معتوق پور

  شکر خدا از ما ده سال سابقه هیچ خبری نیست خدا را شکر گذاریم با دو ملیون میتوانیم نان یک ماه داشته باشیم بخوریم گشنه نمانی م . اصن ادم بحساب نمیام شکرت

 • ناشناس

  خدایا به دادمردم برس خیلی وضع خرابه نمیش ه زندگی کرد چحوری مسئولین متوجه نیستن سخ ته به خدا

 • بازنشته

  باسلام با شعار انقلابی و جهادی قیمت ها بالا می رود ده درصد اضافه حقوق تحقیر بازنشته جلوی خانواده با کهولت سن و بیماری و فرزندان بیکار است 43سال گذشته فقر پاشی با گرانی و تورم دولت سیزدهم و مجلس انقلابی و جهادی

 • حسین

  بازنشسته ای که یک عمر جوانیش را صرف خدمت کرده و مخارج و هزینه هایش متناسب با گرا نیها و تورم نیست باید 10 درصد حقوقش اضاف ه بشه !!!!
  و مهمتر اینکه حقوق باز نشسته پس از سی سال کار باید با حقوق کارم ند شاغلی که حدود یک سوم خدمت میکند ، کمت ر است !!!!
  آیا این عدالت است ؟!!!!
  پس همسان سازی برای کجاست ؟

 • ناشناس

  سلام همکاران محترم بازنشسته به یا داشته باشند جهت دوره بعدی ریاست جمهوری که به ظالمین و حق خوران رای ندیم

 • ناشناس

  خدا کند بفهمید

 • ناشناس

  فقط خدا.................

 • گمنام

  خدایش خودتون متوجه شدی چی رو نوشتی،تبصره فلان ماده فلان،توی سرتون بخوره این همه تبصره و ماده،چه منفعتی مردم میبرتد این م همه،این همه تفسسر وماده و تبصره نمیخواد بتویسید که اخرش سر و تهی نداره،یک جمله ب نویسی عموم کارکنان متوجه بشن جه غلطی کرد ی

 • ناشناس

  یه وقت ضرر نکنید معلوم نیست تو این مملکت زندگی نمیکنن مردم مسخره کردن

 • مرتضی

  اون دوستانه که حقوق بالای۱۲میلیون میگرن، میگن اونی که ۳۴۰۰میگرفت رو چرا به۵۶۰۰رسو ندین،به اونا ۴تومن می‌دادیم حقوق مارو۱۴م یکردین،همون موقع کار کردن هم با رانت حقو ق بالا میگرفتن،خوب سوختن،دم ریسی گرم

 • ناشناس

  حقوق کارمندان بانک 40%رشد کرده حقوق نظام ی ها که 40٪پایین تر بو الان با اختلاف۸۰٪ درصد حقوق میگیرن این کجای انصافه

 • ناشناس

  خدا هست اون دنیا هست .فقط فقط این یادتان نرود.جواب دهی هست وسلام

 • ناشناس

  من یه زنم سرپرست مستمر بگیرم چهار ماه گذشت هنوز افزایش حقوقی نداشتم با حقوق 3700اجاره خونه بدم خورد خوراک بخدا بمیریم ازاین حال روز بهتره بخدا بهتره خسته شدم.........

 • سید

  آخه چرا درست نمیگید چند درصد افزایش..فقط 10درصد نسبت به سال ۱۴۰۰..جمعا بفرمایید چند درصد. دوست دارید بازنشستگان معلق نگا ه دارید. بسه دیگه دوپهلو حرف زدن.

 • ناشناس

  تورم سالانه ۲۰۰ درصد و افزایش حقوق بازنشسته ده درصد بگویید مردم را میخواهید به زیر خط فقر بکشانید به فیش حقوقی و اختلاسهایتان فکر کنید

 • بازنشسته کشوری

  ۱۵۵۰۰۰۰تومان معوقه ۲سال گذشته ،چه شد؟همسان سازی مصوب مجلس کو؟۹۰درصد شاغلین برای باز نشسته ها کی برقرار می شه؟قانون اضافه برابر تورم کجاست؟.......
  آیا خودتان هم مثل ماچند برابر زیرخط فقرین؟

 • محد رضا

  با سلام و تحیات، این مصوبه از اول سال اج را شده و در ادیبهشت و خرداد هم تفاوتش پر داخت شده چیز جدیدی نیست، این همه وقت گذا شتید ، بگید ۱۰درصد اضافه کردیم؟؟؟؟!!!!!! !آیا واقعان نرخ تورم ده درصد است؟؟؟؟بازن شستگان له شدن ، وبه قشر فقرا پیوستن حضرا ت هییت دولت و مجلس بیان با ماهی ۵ میلیون زندگی کنند ، با همان مصوبه خودشون؟؟؟؟

 • محمد

  با سلام
  این سنوات رو چطوری حساب می کنید یه کارمند بیست ساله سر کار 5/6 میگ یره یه کارمند یه سال سرکاره 5/6 چرا چطور ی چطوری چجوری مگه میشه چجوری

 • ناشناس

  واقعا خسته نباشید چون خیلی کار انجام میدید بیش از هزار بار تکرار کردید که ده در صد اضافه می کنید حالا بگید تورم چند در صد زیاد شده از قبل که این تصویب شده بود کار دیگه ای نداشتید دوباره رفتید سراغ ده در صدها ..خدایا خودت ظهور کن

 • مصطفی فرهمند

  پس در مورد تامین اجتماعی سایر سطوح حرفی نزده
  در صورتی که حق حرف زدن هم ند اره تامین اجتماعی ربطی به دولت نداره معاون اول حتی خود ریس جمهور هم حق د خالت نداره

 • حجت

  کمی خجالت هم خوب است این ده درصد که نیاز به جلسه ندارد بازنشسته لشکری ونیرهای لشکری در بدترین شرایط زندگی کردند نصف عمرشان وجوانیشان در جنگ ودرگیری اشرارو..‌. سپری شد ته مانده عمر را هم با فقر وبیچارگی دست وپنجه نرم می کنند انصاف نیست زیر خط فقرزندگی کنند ولی به نظر شماایا یک درجه دار لشکری با حقوق دریافتی ۴یاپنج تومان با این تورم ۱۰۰درصدی میتواند زندگی کند ورمقی برای خدمت براش باقی می ماند کمی هم انصاف بخرج دهید ونگاهی به دریافتی حقوق پرسمل داشته باشید

 • ناشناس

  ازبس پیام توی این چهارماه نوشتیم بابا ۱ ۰درصد ویارانه ۳۰۰تومانی به چه دردی میخور ه بخدا خودمان از رو رفتیم اینقدر که توف کر همه چیزوهمه جابجز قشر ضعیف جامعه هستی د خیلی ممنونیم یک ثروتمند دو مستضعف همین و بس خجالت بکشییییییید نامردها مملکت

 • ناشناس

  واقعاً برا شما متاسفم ،مگر قرار نبود به اندازه تورم حقوق افزایش یابد ،پس کو

 • ناشناس

  خودتون با این حقوق ها می تونید زیر بار این همه تورمی که خودتون بوجود آوردین زندگی کنید ؟؟؟ تازه رییسی وعده تورم سال بعد رو خم داده وای به حال این مردم با این مسئولین دلسوزش...

 • شهلا کیانی

  بازنشسته فرهنگی
  لطف کنید اجناس رو هم 10 درصد اضافه کنید اقتصاددان های بی س واد

 • میراث بان

  تورم ۵۰درصد گرانی ۲۰۰برابر اونوقت حقوق م ا کارکنان قراردادی ۱۰درصد ...

 • محمد

  الان قشر کارمند و تمام کارکنان چه نظامی و چه غیر نظامی رفتند در خط فقر و این برا ی هر مملکتی زنگ خطر است از هر لحاظ که اق ای رییسی عزیز فکر کند انتها را دیگر فاکت ور میگیرم سید عزیر

 • خود خودش

  سلام این همه تبصره و بند و ی بند ت بند چ بند آوردید نفهمیدیم چی شده بغیر از ده درصد چیز دیگری نیست چرا چیزی می‌نویسید خودتان متوجه نیستید چی می‌نویسید زیاد خودتان را خسته نکردید.

 • بازنشسته

  جناب رییسی همان ابتدای کار بالای 20درصد از جیب کارکنان وبازنشستگان دولت لشگری وک شوری ، دزدی فرمودند محترمانه.نمایندگان م جلس خفه شده اند وانگار صم بکم ،کور و کر شده اند.

 • علی

  آقا حداکثر دریافتی (حقوق، اضافه کار ، کا رانه،،...) چند برابر حداقل حقوق باشه عدا لت برقراره _ دو برابر ، هفت برابر، پانزد ه برابر، ....

 • بازنشسته

  تعیین افزایش حداقل 30 درصدی کف حقوق کارک نان وبازنشستگان لشگری وکشوری درسال 1401 در کف خیابان های جامعه اسلامی باید به نم ایش گذاشته شود.خیانت دولت رییسی ونمایندگ ان مجلس علیه عموم کارکنان وبازنشستگان کش وری ولشگری

 • محمد ش

  با این افزایش حقوق ده در صدی باز نشستگان چطور زندگی کنند حقوق پنج میلیونی که فقط پول آب وبرق وگاز را نمی توانیم پرداخت ک نیم ای مسعولین کشور خودتان را جای باز نش ستگان حساب کنید مطلب می نویسید افزایش حق وق بازنشستگان تامین اجتماعی وکشوری ولی تا آخر همان ده در صد اول می باشد

 • ناشناس

  بوجه نداریم ببخشید

 • ناشناس

  خسته نباشید ،اقای مخبر

 • ناشناس

  خیلی زحمت کشیدن با این همه تورم و بدبختی

 • بی نام

  عزیزان اشتباه نکنید و نگید که اتفاقی نیا فتاده !!چرا افتاده اتفاقاتی افتاده توی م اده ها وتبصره ها اومده !!یعنی برای یه عد ه کم زده بودن با تبصره افزایش دادن چرا م توجه نیستین ؟؟فکر کردین برای من و شما می ان مصوبه اصلاح میزنن ؟؟؟؟!!!!

 • م

  اگر تو ده در صد بگیری میشه 50 میلیون نه حقوق زیره 10 تومان حقوق بایین با با ل ا ده در صد فرقی نداره فقر و غنی یک جور ز ندگی می کنند یک جور بول میگیرن

 • م

  یارانه معلولان
  بدون خونه و اجاره ن شین
  پول دارو درمان دکتر سرپرست خا نواده
  خرج مخارج زندگی تو این گزانی
  همیشه معلولان شرمنده خانواده هاش ون
  فروختیم سهام عدالت ۶۰درصد جلوش بستند
  لطفا جلوی فروشندگان سال ۹۹ باز کنید پولمان واریز کنند
  به خد ا سخته برای ما معلولان چنین زندگی با اند ک حقوق
  خواهشا یارانه افراد سرپرست خوانواده سرپست خانواده معلولان بدون خونه احاره نشین زیادش کنید پول اجاره خونه
  ...پول خرج مخارج خونه و خرجی بچه ها و دارو درمان دکتر هر ماهش واقعا سخته برا مون با این گرانی زوز به روز لطفا مسعولان چاره ای هم برای معلولان بدون خونه پیگیر ی کنند و ۶۰درصد سهام خود فروختیم انگار ن ه انگار جلوش بسته اند لطفا پو فزوشندگان سال ۹۹ فروختیم یک سال بیشتر شد واریز بشه و یارانه معلولان کمی زساد باشه شرمنده خ وانواده نشیم لطفا پست های منو یه اشتراگ بزارید ممنون🙏🙏خواهشا یارانه افراد سرپرست خوانواده سرپست خانواده معلولان بدون خون ه احاره نشین زیادش کنید پول اجاره خونه ...پول خرج مخارج خونه و خرجی بچه ها و دارو درمان دکتر هر ماهش واقعا سخته بر امون با این گرانی زوز به روز لطفا مسعولا ن چاره ای هم برای !؟!؟!؟!؟

 • مجتبی

  واقعا آقای رییسی خراب کرد. این چه وضعشه . من نظامی هستم و 16 سال سابقه دارم. باب ا مدرک لیسانس و الان حقوقم 9 تومنه. مجبو ر شدم بعد از ظهرها برم اسنپ. فقط کاش معل وم کنند ته این گرونی و تورم کجاست؟! دار ید با مردم بد تا میکنید. پدر مردمو‌ در آ وردین

 • ناشناس

  واقعیت اینکه که این دولت مردم رو فقط برا ی انتخابات و حضور دیگر میخواد. جیب مسعول ین و حساب انها لاکچری. زندگیشون لاکچری. حقوقشون لاکچری. فاصله طبقاتی زیاد. چی می فهمن که من باز نشسته یک کیلو گوشت برای

 • مهدی رحمتی

  این چه وضع حقوقه. تورم 200% حقوق 10%.

 • وحید

  داشتم نظرات میخوندم همه دارید مینالید! باید اون روز که به این آقا رای می‌د ادید فکر اینجا را هم می‌کردید.
  حال ا باید تحمل کنید شاید بهتر شد چند سال دی گه.

 • ناشناس

  آقای رئیسی که بدنبال عدالت هستند،ده درصد افزایش برای بازنشستگان بسیارغیرمنصفانه است،تورم بیش ازسیصددرصداست

 • نا آشنا

  هردم ازین باغ بری میرسددارو
  دسته خ ودشان که میلیونی باز
  نشسته شدن مشک لی ندارن
  بیچاره ما که سالها پیش با ز نشسته شدیم وهنوز چندر غاز
  میگیری م.
  قانوت هم که خودشان تصویب
  کردن هن گویا دیگه اعتباری
  نداردخب این هم یک راه رسیدگی
  به معیشت مردم است
  خسته نباشید

 • ناشناس

  به نظر من اینده در راهم بدهید به آقای قا لیباف اگر چیزی برای نوه هاش کم و کسر دار د از کشورهای دیگر تهیه کنند

 • ناشناس

  پس چرا امثال از اضافه حق جانبازان خبری ن یست یا یادتن رفته آقا مخبر هم ولایتی عزی ز

 • جعفر

  این دولت از این ده درصد چی عایدش میشه مرغ یه پادارد اما حق بیمه ۵۰ درصد افزایش والایی اجناس تا ۲۰۰ درصد توانتخابات بعدی به هم می‌رسیم چیزی نمانده

 • بازنشسته

  این که همان قانون قبلی است

 • عبداله

  قانون قبلی را بنام اقای مخبر اعلام میکنید که اصلاحییه هست؟شما را بخدا داد بازنشستگان کشوری و لشگری را در نیاورید وقت تلف میکنید و الکی مطالب گذشته را در شبکه های مجازی مطرح میکنید هدف شما چیه

 • ناشناس

  رعایت قانون را دارند به ما اموزش میدهند افزایش حقوق مطابق با تورم اقایان مجلسی ها چرا قایم شدید و حرف نمیزنید مگر وکلای ما نیستید و قانون همین نبود سکوت نکنید که در میشگاه خواوند منان باید پاسخگو باشید فقط به شماها مربوط است

ارسال نظر