اعتراف نماینده‌ی صداوسیما به استفاده از اینترنت بدون فیلتر+فیلم

مدیرکل اخبار صداوسیما می گوید در «اداره» اینترنتی داریم که دسترسی [بدون فیلتر] دارد.

 اعتراف نماینده‌ی صداوسیما به استفاده از اینترنت بدون فیلتر+فیلم

مدیرکل اخبار صداوسیما می گوید در «اداره» اینترنتی داریم که دسترسی [بدون فیلتر] دارد.

منبع: انتخاب

دیگر رسانه ها

کدخبر: 125633

ارسال نظر