نتایج جستجو :

  • WEEE تخمین می‌زند هم اکنون حدود ۱۶ میلیارد موبایل در جهان وجود دارد که یک‌سوم آنها استفاده نمی‌شوند. پیش بینی می‌شود…

  • این فاز جدید آب که از آن به نام «یخ سیاه داغ» یاد می شود، فقط در دما و فشار بسیار زیاد به وجود می آید. مولکول های آب…

  • رای اپل مهم است که محصولات را به روشی سازگار با محیط زیست تولید کند. ما می‌خواهیم با تولید گوشی‌های آینده خود از مواد…