نتایج جستجو :

  • کارگران بهمن دیزل قزوین از اعتراض صنفی صبح امروز خود خبر دادند. آن‌ها به دلیل افزایش ساعت کاری هر شیفت و خستگی مفرط در…