شوک به استقلال بعد از صدرنشینی/ دو حکم سنگین برای استقلال

استقلال بعد از صدرنشینی در جدول در کمیته انضباطی با دو حکم، محکوم شد.

شوک به استقلال بعد از صدرنشینی/ دو حکم سنگین برای استقلال

استقلال بعد از صدرنشینی در جدول در کمیته انضباطی با دو حکم، محکوم شد.

به گزارش عرشه آنلاین، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.

در پرونده شکایت امیرحسین شکوری از باشگاه استقلال تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت عقیل شویعی کعبی از باشگاه نفت مسجد سلیمان ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۳۶ میلیون و ۲۴۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵ میلیارد و ۸۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت نظام سلطان آرانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 137495

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر