ویدیوی شوت سهمگین روزبه چشمی به قلب سپاهان / نتیجه بازی استقلال

در دقیقه ۳۵، روزبه چشمی با شوتی سهمگین دروازه سپاهان را باز کرد تا یخ بازی شکسته شود.

ویدیوی شوت سهمگین روزبه چشمی به قلب سپاهان / نتیجه بازی استقلال

در دقیقه ۳۵، روزبه چشمی با شوتی سهمگین دروازه سپاهان را باز کرد تا یخ بازی شکسته شود.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 128287

ارسال نظر