نقشه جدید دولت برای اینترنت با کمک روسیه و چین

حامد بیدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات: تلاش دولت بر این است که استفاده از اینترنت با وی. پی. ان را سخت کند؛ برای این کار از سخت‌افزار چینی و روسی استفاده می‌کنند.

نقشه جدید دولت برای اینترنت با کمک روسیه و چین

حامد بیدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات: تلاش دولت بر این است که استفاده از اینترنت با وی. پی. ان را سخت کند؛ برای این کار از سخت‌افزار چینی و روسی استفاده می‌کنند.

هوش مصنوعی هم به کمک دولت آمده و مسیر تشخیص داده‌های انتقالی با وی. پی. ان را شناسایی می‌کند 

خیلی نباید توقع بهبود اینترنت را با توجه به این نقشه که دولت رسم کرده، داشته باشیم

دیگر رسانه ها

کدخبر: 129408

ارسال نظر