خبر فوری:

کارزار جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در پی انتشار خبری به نقل از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر در خواست بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری و واگذاری آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کارزار جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت

کارزار جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در پی انتشار خبری به نقل از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر در خواست بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری و واگذاری آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کارزار  جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت

متن این کارزار بدین خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش بدین شرح است :

در پی انتشار خبری به نقل از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر در خواست بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری و واگذاری آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی، موجی از نگرانی در میان اهالی فرهنگ و رسانه به وجود آمده است.

همانطور که مستحضرید کانون پرورش فکری دهه‌های متمادی است که به عنوان یکی از مروجین آثار اهالی فرهنگ و هنر مانند مرحوم عباس کیارستمی، علی‌اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک و سایر هنرمندانی بوده که آثارشان به کالبد این کانون روح تازه‌ای بخشیده و همواره نقطه اتکا و قوت نویسندگان ایران بوده و آثار چاپ‌شده توسط این نهاد مورد تأیید بسیاری از فعالین فرهنگی و هنری بوده است.

ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به واگذاری این نهاد به کتابخانه‌های عمومی به بهانه زیان‌ده بودن معترض بوده و از تمامی مردم و دوستداران فرهنگ و هنر این خاک تقاضا داریم با امضای این کارزار نگرانی خود را از این حرکت نشان داده و مانع از بین رفتن یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هنر این مرز و بوم شوند.

اینجا این کارزار را امضا کنید 
https://www.karzar.net/kanoon

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر