گریه علیرضا قربانی هنگام اجرای ترانه «روزگار غریب»

علیرضا قربانی در شب ششم اجرای خود در اصفهان، هنگام اجرای ترانه «روزگار غریب» احساساتی شده و اشک ریخت.

گریه علیرضا قربانی هنگام اجرای ترانه «روزگار غریب»

علیرضا قربانی در شب ششم اجرای خود در اصفهان، هنگام اجرای ترانه «روزگار غریب» احساساتی شده و اشک ریخت.

 علیرضا قربانی به تازگی به سوگ همسر خود نشسته است

دیگر رسانه ها

کدخبر: 129758

ارسال نظر