رپورتاژ

محاسبه مهریه زن متوفی + ابزار رایگان

مهریه اصلی ترین حق قانونی هر زن است که به موجب برقراری عقد ازدواج به او تعلق می گیرد و هیچ عاملی نمی تواند این حق را از او زایل کند، حتی فوت او! بنابر ماده 1082 قانون مدنی مهریه باید مالیت داشته باشد، یعنی بتوان برای آن قیمتی تعیین کرد.

 محاسبه مهریه زن متوفی + ابزار رایگان

مهریه حق بدون چون و چرای زن است، می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند و هر زمان آن را مطالبه کند باید به او پرداخت شود. بنابراین در صورت فوت زن، مهریه او نیز همانند سایر دارایی هایش به ورثه او میرسد. ورثه زن متوفی می توانند مهریه را از همسر وی مطالبه کنند.

سوالی که در این زمینه ممکن است برای شما نیز پیش بیاید این است که محاسبه مهریه به نرخ روز برای زن متوفی چگونه صورت می گیرد؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال بهتر است با مفهوم نرخ روز مهریه آشنا شوید.

تبدیل مهریه به نرخ روز چیست؟

مهریه هایی که به صورت مقداری طلا یا سکه تعیین می شوند در طول زمان ارزش خود را حفظ می کنند. بنابراین هر زمان زن مهریه خود را مطالبه کند، همان مقدار طلا یا سکه ای که در عقدنامه مشخص شده است به او تعلق گرفته و مرد موظف به پرداخت آن می باشد.

اما در صورتیکه مهریه وجه نقد تعیین شده باشد، گذشت زمان باعث کم ارزش شدن مهریه می شود. بنابراین قانونی در نظر گرفته شده است که برای مهریه های وجه نقد محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه صورت گیرد.

طبق قانون نرخ روز مهریه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

مهریه

منظور از شاخص در این فرمول، عدد شاخص قیمت سالانه ای است که توسط بانک مرکزی و براساس نرخ تورم موجود در پایان هر سال اعلام می شود.

 محاسبه مهریه زن متوفی + ابزار رایگان - تصویر 2

همچنین لازم به ذکر است که محاسبه مهریه به نرخ روز ۱۴۰۲ فقط برای مهریه هایی که به صورت وجه نقد رایج مملکت یعنی ریال تعیین شده اند کاربرد دارد و شامل وجوه نقد دیگر مانند ارز خارجی نمی شود.

محاسبه مهریه زن متوفی به نرخ روز چگونه است؟

همانطور که گفتیم مهریه زن متوفی به ورثه ایشان به ارث می رسد و می توانند آن را مطالبه کنند. در صورتیکه مهریه زن متوفی مبلغی وجه نقد باشد، ورثه ایشان تنها می توانند همان مبلغ مشخص شده در عقد نامه را طلب کنند.

مطالبه مهریه به نرخ روز حقی است که در قانون تنها برای زن در نظر گرفته شده است. بنابراین مطالبه نرخ روز مهریه تنها در زمان حیات زن امکان پذیر می باشد. 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 122430

ارسال نظر