صف ۵ کیلومتری و غیرقابل پیش بینی در ورودی تخت جمشید ؛ عکس و فیلم

ویدیویی از ترافیک طولانی ماشین‌ها برای ورود به تخت جمشید منتشر شده است

صف  ۵ کیلومتری و غیرقابل پیش بینی در ورودی تخت جمشید ؛ عکس و فیلم

 حدود ۱۰ هزار نفر لحظه‌ تحویل سال در این بنای دوره هخامنشیان حاضر بودند

منابع دولتی استان فارس تخمین زده اند که حدود ۱۰ هزار نفر لحظه‌ تحویل سال در تخت جمشید بوده اند.

تخت جمشید

ویدیویی از ترافیک طولانی ماشین‌ها برای ورود به تخت جمشید منتشر شده است

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131196

ارسال نظر