هشدار جدی صادر شد / تابستان جهنمی در پیش است!

اگر مردم رعایت نکنند و مصرف آب به همین شکل باشد، شاهد دبه به دست شدن افراد خواهیم بود.

هشدار جدی صادر شد / تابستان جهنمی در پیش است!

اصغری، کارشناس هواشناسی گفت: اگر مردم رعایت نکنند و مصرف آب به همین شکل باشد، شاهد دبه به دست شدن افراد خواهیم بود.

درحال حاضر با وجود ۲۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۴ درصد این ظرفیت خالی است.

 

در ۱۶۳ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۲) در مجموع ۱۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۱۲ درصدی داشته است.

 

همچنین در این مدت، به منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

درحال حاضر با وجود ۲۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۴ درصد این ظرفیت خالی است.

 

میزان ذخایر آبی سدها در روز سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی در این بخش است.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130771

ارسال نظر