زمستان تمام شد

زمستان تمام شد

 سال ۱۴۰۲ هم تمام شد... 

به پایان سال رسیدیم.

بیایید برای هم دعا کنیم

دعا کنیم برای جاودانگی سایه ی مادر

همیشه سبز ماندن نگاه پدر

 

سلامتی همسر و خواهر و برادر و فرزند

برای دل دوستانمان دعای روشنی کنیم.

دعا کنیم برای قلب مهربان همسایه.

 

دعا کنیم برای تمام بیمارانی که چشم به خدای الشافی دوخته اند.

 

دعا کنیم برای تمام آنانی که سفره خالیشان را به حرمت مهربانی خدایشان شکر میگویند!

 

دعا کنیم برای دل کودکانی که جای خالی پدر گوشه سفره هفت سینشان به چشم میخورد اما لبخند میزنند برای دل مادر و به پاس شکر خدایشان.

 

و دعا کنیم برای تمام کسانی که این روزها زیر بار جنگ و بی عدالتی ها هنوز لبخند میزنند به امید لطف خدایشان

و بعد...

 

دعا کنیم برای دلمان تا همیشه آبی بماند و لبریز از عشق به دیگران

یادمان نرود دنیا در گذر است جایی برای شستشوی دلمان از تمام غصه ها و کدروت ها پیدا کنیم... گاهی چه زود دیر میشود.

 

امیدواریم نوروزی که پیش رو داریدآغاز روزهایی باشد که آرزو دارید

سالی پر از نشاط و سربلندی براتون ارزومندیم.

 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130726

ارسال نظر