خبر مهم از میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال جدید توضیحاتی ارائه کرد.

خبر مهم از  میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

چه خبر از میزان افزایش حقوق بازنشستگان؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال جدید توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه، موضوع پلکانی کردن حقوق ذکر نشده بود؛ در این لایحه فقط تاکید شده بود که حقوق‌ها «متوسط ۲۰ درصد» افزایش یابد.

او تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد که حقوق همه افراد ۲۰ درصد افزایش یابد؛ بنابراین مجلس عبارت «متوسط» را از بند مربوط به حقوق و مزایا حذف کرد تا در حق مردم و کارمندان احجاف نشود.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس یازدهم تصریح کرد: در افزایش حقوق باید تمامی سطوح مورد توجه قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجدداً بر این نکته تأکید کرد که در لایحه بودجه موضوع پلکانی کردن حقوق ذکر نشده بود و تنها در این لایحه تاکید شده بود که حقوق ها متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.

او با بیان اینکه اقدام مجلس در زمینه حقوق و دستمزد در سال آینده منطقی بود تاکید کرد: همچنین معافیت مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، اقدام دیگری است که می‌تواند پلکانی کردن حقوق را جبران کند و این اقدام، به نفع حقوق و دستمزدهای پایین، توسط مجلس مورد توجه قرار گرفت.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر