خبر مهم وزیر رفاه درباره یارانه کالایی | دستور رئیسی قبل از شهادت درباره کالا برگ

یارانه کالا برگ ادامه می یابد؟ وزیر کار و رفاه اجتماعی یارانۀ تشویقی در قالب کالابرگ الکترونیکی مجددا عملیاتی می‌شود.

خبر مهم وزیر رفاه درباره یارانه کالایی |  دستور رئیسی قبل از شهادت درباره کالا برگ

یارانه کالا برگ ادامه می یابد؟ وزیر کار و رفاه اجتماعی یارانۀ تشویقی در قالب کالابرگ الکترونیکی مجددا  عملیاتی می‌شود.

 تداوم کالابرگ از سفارش‌های شهید رئیسی بود

وزیر کار:یکی از سفارشات رئیس‌جمهور شهید ما تداوم کالابرگ بود.

ادامه پرداخت یارانه به شکل کالابرگ نیازمند به برخی مجوزها اسا و پیش‌نویسها آماده و تدوین شده است.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 139628

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر