پنج پیش‌بینی مهم نرخ تورم تا انتهای 1403؛ تورم چند رقمی در راه است

طبق یک سناریو فرض می‌شود تورم ماهانه در هریک از ماه‌های باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰3، یک درصد باشد. در اینصورت تورم نقطه‌ای در پایان اسفند ماه امسال 14.5 درصد خواهد بود که کمترین و خوشبینانه‌ترین حالت تورم در پایان امسال است. همچنین بر این اساس تورم سالانه در انتهای امسال به 21.8 درصد خواهد رسید.

پنج پیش‌بینی مهم نرخ تورم تا انتهای 1403؛ تورم چند رقمی در راه است

یکی از دغدغه‌های اقتصادی مردم در ابتدای هر سال این است که تورم تا انتهای سال روی چه نرخی می‌ایستد؟ به عبارت دیگر، اغلب مردم مایل‌اند تا درمورد نرخ تورم در آینده گمانه‌زنی کنند و بتوانند به پیش‌بینی آن بپردازند.

اکوایران در گزارشی با توجه به پنج سناریو تورم کشور را در پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش در پایان سال جاری در بهترین حالت تورم سالانه معادل ۲۱.۸ درصد و در نامطلوب‌ترین وضعیت به ۳۵.۳ درصد خواهد رسید.

ادامه روند تورم بر اساس تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۳

در سناریو اول، تورم ماهانه فروردین ماه معیار قرار گرفته است. در این حالت فرض می‌شود تورم ماهانه ۲.۶۵ درصدی در فروردین ماه امسال تا پایان سال ادامه یابد. در این صورت تورم نقطه‌به‌نقطه در انتهای سال جاری به ۳۶.۹ درصد و تورم سالانه به ۳۳.۶ درصد خواهد رسید. 

در سناریو دوم میانگین تورم در یک ماهه منتهی به فروردین امسال، تا پایان سال ادامه می‌یابد. طبق آمارها میانگین تغییرات قیمت در یک ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ معادل ۲.۶۵ درصد بوده است که اگر قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های باقیمانده سال نیز با همین نرخ افزایش یابد در اینصورت تورم نقطه به نقطه در پایان امسال ۳۶.۹ درصد و تورم سالانه در پایان امسال ۳۳.۶ درصد خواهد بود.

سومین سناریو بر اساس میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه محاسبه شده و فرض بر این است که این تورم تا پایان سال ادامه یابد. میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲.۵۸ درصد بوده است که اگر تا پایان سال همین تورم ماهانه ادامه پیدا کند در اینصورت در پایان اسفند امسال تورم نقطه‌ای به ۳۵.۸ درصد و تورم سالانه به  ۳۳.۱ درصد خواهد رسید.

این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریو در میان سناریوهای موجود است. طبق این سناریو فرض می‌شود تورم ماهانه در هریک از ماه‌های باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۳، یک درصد باشد. در اینصورت تورم نقطه‌ای در پایان اسفند ماه امسال ۱۴.۵ درصد خواهد بود که کمترین و خوشبینانه‌ترین حالت تورم در پایان امسال است. همچنین بر این اساس تورم سالانه در انتهای امسال به ۲۱.۸ درصد خواهد رسید که خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی از وضعیت تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

ادامه روند تورم بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم

آخرین سناریو بر پایه ادامه روند تورم بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ استوار است. آمارها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۲.۸۷ درصد بوده که اگر این نرخ تا پایان سال ادامه داشته باشد تورم نقطه به نقطه در انتهای سال در ایستگاه ۴۰.۱ درصد خواهد ایستاد. این نرخ بدترین وضعیت تورم نقطه به نقطه در میان ۵ سناریو گفته شده خواهد بود.

 همچنین آمارها حاکی از آن است که در صورت ادامه وضعیت تورم ماهانه با نرخ ۲.۸۷ درصد تا پایان امسال، تورم سالانه در پایان امسال به ۳۵.۳ درصد خواهد رسید که این نرخ نیز بدبینانه‌ترین سناریو برای پایان‌بندی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

به طور کلی بررسی پیش‌بینی تورم امسال در پنج سناریو گویای آن است که تورم سالانه در انتهای امسال در بهترین حالت ۲۱.۸ درصد و در بدترین حالت ۳۵.۳ درصد خواهد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۴.۵ درصد و در بدبینانه ترین حالت به ۴۰.۱ درصد در پایان امسال خواهد رسید.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 137238

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر