خبرسازی درباره واریز عیدی برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی

واریز عیدی برای مستمری بگیران کمیته امداد کذب است و واقعیت ندارد.

خبرسازی درباره واریز عیدی برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی

یک سایت خبری برای جذب مخاطب با باز نشر خبر اسفند ماه نوشت که بر اساس برخی شایعات در روز شنبه برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد نفری یک میلیون عیدی واریز می شود.

 در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه مستمری اردیبهشت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز خواهد شد. حالا نزدیک به واریز مستمری اردیبهشت این مددجویان شایعه پرداخت عیدی برای آنها پخش شده است.

این اخبار کذب است و واقعیت ندارد. در سال ۱۴۰۲ بودجه پرداخت عیدی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تامین نشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 136129

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر