درخواست جنجالی میرسلیم برای افزایش قیمت بنزین و نان و افزایش یارانه

مصطفی میرسلیم تلویحا زمزمه‌هایی از افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده است. او که پرداخت یارانه را قابل دفاع می داند اما معتقد به اصلاح روش های فعلی خاصه در قیمت سوخت است

درخواست جنجالی میرسلیم برای افزایش قیمت بنزین و نان و افزایش یارانه

مصطفی میرسلیم تلویحا زمزمه‌هایی از افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده است.

او که پرداخت یارانه را قابل دفاع می داند اما معتقد به اصلاح روش های فعلی خاصه در قیمت سوخت است

مصطفی میرسلیم به خبرآنلاین گفته استچاره در این است که اولا قیمت سوخت با اجرای کامل قانون هدفمندی اصلاح شود و کالابرگ هوشمند نیز بین کسانی که استحقاق آن را دارند، پس از راستی آزمایی دقیق، توزیع شود. ادامۀ ریخت و پاش موجود با تاراج منابع هیدروکربوری، که سرمایه لازم برای رشد امروز و آینده کشور محسوب می شود، کشور را به بن‌بست می‌راند.

ثانیا در مورد یارانۀ نان که مبلغ معتنابهی را تشکیل می‌دهد، قیمت گندم و آرد و نان باید واقعی شود تا از قاچاق آرد و سوء استفاده از آن برای صنف و صنعت جلوگیری به عمل آید. دولت گندم را از کشاورز به قیمت جهانی یا گران‌تر می‌خرد ولی براثر عملکرد غلط آسیاب‌ها و سودجویی برخی نانوایان، آرد یارانه‌ای که باید برای تأمین نان مردم صرف شود، با زدوبند، به بعضی اصناف نظیر شیرینی‌فروش‌ها و نیز مصرف‌کنندگان صنعتی همچون کارخانه‌هایی ماکارون‌سازی، روانه می‌شود و بنابراین برای پیش‌گیری از این اجحاف باید در همۀ موارد یارانه به مصرف کنندۀ مستحق و واقعی پرداخت شود.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 132194

ارسال نظر