تامین اجتماعی در محاصره بازنشستگان ؛ مستمری بگیران افزایش یافتند

​ تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که رشد تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی بیش از 4 برابر بیشتر بوده است.

تامین اجتماعی در محاصره بازنشستگان ؛ مستمری بگیران افزایش یافتند

تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که رشد تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی بیش از ۴ برابر بیشتر بوده است.

 رشد تعداد افراد مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی از تعداد پرداخت کنندگان بیمه این سازمان پیشی گرفت.

بر اساس آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی، تعداد افراد تحت پوشش این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۱ با رشد تقریبا ۲.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴۶ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر رسید که بیش از ۸۳ درصد از این میزان را بیمه‌ شدگان (۳۸.۶ میلیون نفر) و ۱۶.۸ درصد دیگر را مستمری بگیران (۷.۸ میلیون نفر) تشکیل می‌دهد.

تامین اجتماعی در محاصره سالمندان

تعداد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته با رشد 8.2 درصدی نسبت به سال 1400 به حدود 7.8 میلیون نفر رسیده است.

تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته حدود 4 میلیون و 387 هزار نفر بوده که به تبع آن (به سرپرستی یا کفالت مستمری‌بگیر اصلی) قریب به 3 میلیون و 404 هزار نفر دیگر نیز تحت پوشش بیمه‌ای (تبعی) این سازمان قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان رشد مستمری‌ بگیران تامین اجتماعی در سال گذشته از رشد بیمه‌شدگان بیشتر بوده است.

تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که رشد تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی بیش از 4 برابر بیشتر بوده است.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در میان مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی رشد تعداد افراد تبعی (معادل 9 درصد) بیشتر از مستمری بگیران اصلی (معادل 7.6 درصد) بوده است.

پوشش استانی بیمه تامین اجتماعی به روایت آمار

بر اساس این گزارش، آمارهای استانی نشان می‌دهد جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان و مستمری بگیران) در تهران بالاترین میزان را دارد.

سازمان تامین اجتماعی در گزارش خود، استان تهران را به 3 بخش شرق تهران بزرگ، غرب تهران بزرگ و شهرستان‌های تهران تقسیم کرده است؛ بر اساس همین دسته‌بندی استانی، آمارها نشان می‌دهد غرب تهران بزرگ و شرق تهران بزرگ هرکدام به ترتیب بیشترین افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را تا پایان سال گذشته به خود اختصاص داده است.

جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان و مستمری بگیران) در غرب و شرق تهران بزرگ تا پایان سال گذشته هرکدام به ترتیب برابر با 3.8 و 3.79 میلیون نفر بوده است.

در همین راستا استان اصفهان نیز با تعداد جمعیت 3.7 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در جایگاه سوم قرار دارد.

در مقابل نیز کمترین تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مربوط به استان ایلام بوده که تا پایان سال گذشته برابر با 312 هزار نفر بوده است.

یادآور می‌شود تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان تهران (شامل هر 3 بخش غرب، شرق و شهرستان‌ها ) تا پایان سال گذشته قریب به 10 میلیون نفر بوده است.

 

منبع: اکوایران

دیگر رسانه ها

کدخبر: 127770

  • ش پوراحمدی

    اگرآن پولی که هرشاغل بیمه تامین اجتماعی ازحقوق دریافتی خود بمدت سی تاسی وپنج سال به سازمان میپردازدکه به اعتراف کارشناسان مبلغ زیادیست راسازمان بجای اینکه به دولتهابعنوان قرض ندهد آنهم قرضهایی که معمولابرگشت اصل پول هم همیشه دچارمشکلاتی بوده وهرازچندگاهی بعنوان تسویه اندکی ازدیون انباشته باواگذاری املاک بلااستفاده وغیرمثمر دولتهاتنهامنافع خودرادرنظرداشتند بااین پولهای کلان سرمایه گذاری های سود ده میکرد امروزسازمانی ثروتمندداشتیم که دیگراینگونه برای پرداخت حقوق ناچیزی که آنراهم بدلیل همین بی پولی همواره کاهش داده انددچارتنگناوچکنم نبود که البته این موضوع تازمانی دولت برای آن یکنفرازخودیهایش رامیگمارد امکانپذیرنیست.

ارسال نظر