خبر مهم سازمان اداری و استخدامی درباره استخدام های سال ۱۴۰۳

رئیس سازمان اداری و استخدامی: دولت سال آینده 60 هزار جذب نیرو خواهد داشت

خبر مهم  سازمان اداری و استخدامی درباره استخدام های سال ۱۴۰۳

لطیفی معاون رئیس جمهور در بازدید از غرفه آخرین خبر در نمایشگاه رسانه ها گفت: دولت سال آینده ۶۰ هزار جذب نیرو خواهد داشت. بیشترین جذب نیرو برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خواهد بود

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 127389

ارسال نظر