حرفهای مهم سید محمد خاتمی:مهمترین تهدید کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است

خاتمى:انتظار این بود که جمهوری اسلامی که از فرصت موفقیت نسبى در درگیرى با اسرائیل براى ایران ایجاد شده و مورد تأیید بسیارى از جریانات سیاسى و بخش زیادى از مردم قرار گرفته است، در حل مشکلات خود در حوزه سیاست خارجى و نیز داخلى استفاده کند و آن را مبنایى براى وحدت ملى در داخل کشور و ارتباطات منطقی با جهان قرار دهد، ولی متأسفانه خلاف این رخ می دهد و براى جوانان منتقد و معترض احکام سنگین حتی اعدام صادر مى شود و یا با زنان و دختران جوان در خیابانها، دانشگاهها، ورزشگاهها و سایر مکانها به بهانه بى حجابى برخورد سخت صورت مى گیرد و برای کسبه و نهادهای رسمی و غیر رسمی دردسر درست می شود و از ایران چهره ای خشن به نمایش گذاشته مى شود.

حرفهای مهم سید محمد خاتمی:مهمترین تهدید کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است

سیدمحمد خاتمى با بیان این که اینک کشور با تهدیدهاى جدى و چالش ها و بحران هایى روبروست، مهمترین تهدید را وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده دانست و گفت: حاکمیت با این اقتصاد نابسامان و تورم و گرانى افسارگسیخته و افزایش بى رویه فقر، ... نباید فرصت ها را از دست بدهد و بهتر است این پیروزى را مستمسکى براى ارتباط عزت مندانه با جهان و آشتى ملى در داخل کشور قرار دهد و درصدد رفع نارضایتى هاى جامعه که اتفاقا در کاهش مشارکت در انتخابات اخیر بروز و ظهور پیدا کرد، باشد. نظام حکمرانی متوجه باشد بسیارى از کسانى که در انتخابات ١١ اسفند رأى ندادند، برانداز نیستند بلکه معتقدند وضعى که دارند قابل تحمل نیست و فقط مى خواهند زندگى کنند.

 رئیس دولت اصلاحات که در جمع مشاوران خود سخن می گفت، تاکید کرد: انتظار این بود که جمهوری اسلامی که از فرصت موفقیت نسبى در درگیرى با اسرائیل براى ایران ایجاد شده و مورد تأیید بسیارى از جریانات سیاسى و بخش زیادى از مردم قرار گرفته است، در حل مشکلات خود در حوزه سیاست خارجى و نیز داخلى استفاده کند و آن را مبنایى براى وحدت ملى در داخل کشور و ارتباطات منطقی با جهان قرار دهد، ولی متأسفانه خلاف این رخ می دهد و براى جوانان منتقد و معترض احکام سنگین حتی اعدام صادر مى شود و یا با زنان و دختران جوان در خیابانها، دانشگاهها، ورزشگاهها و سایر مکانها به بهانه بى حجابى برخورد سخت صورت مى گیرد و برای کسبه و نهادهای رسمی و غیر رسمی دردسر درست می شود و از ایران چهره ای خشن به نمایش گذاشته مى شود.

سیدمحمد خاتمى با بیان این که اینک کشور با تهدیدهاى جدى و چالش ها و بحران هایى روبروست، مهمترین تهدید را وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده دانست و گفت: حاکمیت با این اقتصاد نابسامان و تورم و گرانى افسارگسیخته و افزایش بى رویه فقر، ... نباید فرصت ها را از دست بدهد و بهتر است این پیروزى را مستمسکى براى ارتباط عزت مندانه با جهان و آشتى ملى در داخل کشور قرار دهد و درصدد رفع نارضایتى هاى جامعه که اتفاقا در کاهش مشارکت در انتخابات اخیر بروز و ظهور پیدا کرد، باشد. نظام حکمرانی متوجه باشد بسیارى از کسانى که در انتخابات ١١ اسفند رأى ندادند، برانداز نیستند بلکه معتقدند وضعى که دارند قابل تحمل نیست و فقط مى خواهند زندگى کنند.

وى با بیان این که اکنون در دانشگاههاى معتبر سراسر دنیا علیه جنایت اسرائیل در غزه، تظاهرات گسترده اى در حال انجام است، گفت: ولى در داخل ایران چنین صحنه هایى را شاهد نیستیم؛ چرا که آنقدر در داخل ایران بد عمل شده است که دیگر این اتفاقات روى مردم ناراضی به ویژه نسل جوان و روشنفکران تأثیرى ندارد.

اسرائیل فهمید در حدى نیست که بشود با این قدرت درگیر شود

سید محمد خاتمى همچنین در تحلیلى کوتاه از عملیات موشکى ایران مقابل اسرائیل، برخى از مزایاى این اقدام را برشمرد و گفت: موقعیتى براى ما در برخورد با اسرائیل پیش آمد که اولا دنیا پذیرفت ایران یک قدرت است و در خاورمیانه، به عنوان یک قدرت برتر حضور دارد و مى تواند بر روى سایر کشورهاى منطقه تأثیرگذار باشد، ثانیا اسرائیل با وجود همه جنایتهایى که کرده، فهمید در حدى نیست که بشود با این قدرت درگیر شود و اگر خداى نکرده جنگى میان این دو کشور رخ دهد، ایران مى تواند لطمات اساسى به آنها بزند و در عین حال از قدرت بازدارندگى و دفاع از خودش هم برخوردار است و مى تواند تهدیدها را دفع کند و ثالثا در میان افکار عمومى مسلمانان جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه نسبت به عملیات موشکى ایران علیه اسرائیل هم یک نوع احساس غرور و خشنودى و نیز احترام به جمهورى اسلامى ایجاد شد و آنچه تضعیف شد اسرائیل و سیاست هاى نتانیاهو بود.

وى در ادامه تأکید کرد: اکنون که ایران در چنین موقعیت مثبتى قرار گرفته، ضرورى است جمهورى اسلامى این پیروزى را به فرصتى براى ایجاد یک دیپلماسى فوق العاده فعال در منطقه و جهان تبدیل کند و در گفتگو و مذاکره با کشورهاى منطقه ضمن رفع نگرانى آنها مبنى بر این که تهدیدى براى این کشورها نیست، تأکید نماید که خواهان مشارکت در توسعه و امنیت و آرامش منطقه است.

رئیس دولت اصلاحات اضافه کرد: جمهورى اسلامى چنین گفتگوهایى را هم مى تواند با سایر کشورهاى دنیا داشته باشد و به آنها تأکید کند که به دنبال ایجاد تنش و جنگ نیست و فقط خواسته در پاسخ به تهدیدات اسرائیل و حمله این کشور به کنسولگرى ایران نشان دهد قدرت مقابله دارد.

وى افزود: ایران در ضمن باید یادآور شود همچنان از مردم غزه و حقوق فلسطینیان حمایت مى کند ولى این حمایت به معناى دخالت در سیاست ها و تصمیمات آنها نیست و در عین حالى که به هیچ وجه از درگیرى مستقیم و جنگ با اسرائیل استقبالى نمى کند، با کمک خود کشورهاى منطقه فقط به دنبال مهار جنگ افروزى اسرائیل و امنیت و توسعه و پیشرفت منطقه است.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 137105

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر