نحوه گرفتن زهر مار زنگی، یکی از مرگبارترین مارهای سمی دنیا

صحنه‌ای نادر از گرفتن زهر پر گزش ترین مار ایران را ببینید.

نحوه گرفتن زهر مار زنگی، یکی از مرگبارترین مارهای سمی دنیا

صحنه‌ای نادر از گرفتن زهر پر گزش ترین مار ایران را ببینید.

به گزارش عرشه آنلاین، تنها حدود ۱۵ درصد مارها در جهان، مارهای سمی هستند و تنها حدود یک سوم از این مارها می‌توانند با یک نیش انسان را بکشند یا به شدت به آن آسیب برسانند.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 137004

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر