تقویم نجومی امروز دوشنبه ۱۳ فروردین۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ارائه شده است.

تقویم نجومی امروز دوشنبه ۱۳ فروردین۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ارائه شده است.

امروز دوشنبه ۱۳ فروردین / حمل ۱۴۰۳ برابر با ۲۱ رمضان ۱۴۴۵ و ۱ آوریل ۲۰۲۴ است. روز دوشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

 

مناسبت‌ها و احکام دینی و اسلامی

شهادت مولی الموحدین یعسوب الدین امام العالمین امیر المومنین علی علیه السلام. (۴۰ هجری)

وفات حضرت موسی علیه السلام.

 

بیعت مردم با امام مجتبی علیه السلام.

 

به درک واصل کردن ابن ملجم ملعون توسط امام مجتبی علیه السلام.

 

کشتن قُطام ملعونه توسط مردم.

 

روز طبیعت.

 

تقارن نحسین، صدقه صبحگاهی رفع نحوست کند.

 

امروز برای امور زیر مناسب نیست:

 

از منازعه و مسافرت پرهیز شود.

 

مریض مراقبت بیشتری نیاز دارد. (منظوری مریضی است که امروز مریضیش شروع شود).

 

زایمان

 

مناسب زایمان نیست. 

 

مسافرت

 

مسافرت خوب نیست و در صورت ضرورت همراه صدقه باشد.

 

احکام نجوم

امروز قمر در برج جدی و از نظر نجومی مناسب برای امور زیر است:

 

جا به جایی و نقل و انتقال.

 

شروع به کسب و کار.

 

و شراکت و امور بازرگانی و آموزشی نیک است.

 

امور مربوط به نوشتن ادعیه و حرز و نماز و بستن آن خوب نیست.

 

مباشرت امشب

 

شب سه شنبه شهادت در راه خدا نصیب چنین فرزندی شود.

 

اصلاح سر و صورت

طبق روایات، اصلاح مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری، باعث دولت می‌شود. (ولی احترام امروز را نگه دارید) 

 

حجامت خون دادن فصد زالو انداختن

خون دادن یا حجامت در این روز از ماه قمری، باعث روشنی دل می‌شود.

 

ناخن گرفتن

دوشنبه برای گرفتن ناخن، روز مناسبی است و برکات خوبی از جمله قاری و حافظ قران گردد.

 

دوخت و دوز

دوشنبه برای بریدن و دوختن لباس نو روز بسیار مناسبی است و آن لباس موجب برکت می‌شود.

 

وقت استخاره در روز دوشنبه

 

از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و بعداز ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۶ عصر تا عشای آخر (وقت خوابیدن).

 

تعبیر خواب 

 

 

تعبیر خوابی که امشب شبِ سه شنبه دیده شود طبق ایه‌ی ۲۲ سوره مبارکه "حج " است.

 

کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها... 

 

و از معنای آن استفاده می‌شود که برای خواب بیننده پیش آمدی است که موجب ملال خاطر وی می‌شود و هر چه سعی کند از آن خلاص نگردد صدقه بدهد تا برطرف گردد؛ و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

 

ذکر روز دوشنبه

 

یا قاضی الحاجات ۱۰۰ مرتبه.

 

ذکر بعد از نماز صبح ۱۲۹ مرتبه یا لطیف که موجب یافتن مال کثیر می‌گردد.

 

روز دوشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

 

 منبع: تقویم همسران نوشته‌ی حبیب الله تقیان

منبع: تسنیم

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131867

ارسال نظر