ساعات سعد و نحس امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است..

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

زهره – سعد اصغر

برای ازدواج و انجام طلسمات اتشی محبت

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۰۵:۵۵ تا ۰۶:۵۷

عطارد – میانه

برای نوشتن هر نوع طلسمی و برای انجام هر کاری

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۰۶:۵۷ تا ۰۷:۵۹

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای انجام هیچ کاری خوب نیست

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۰۷:۵۹ تا ۰۹:۰۲

زحل – نحس اکبر

برای فوران اب چاه ها و چشمه ها

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۰۹:۰۲ تا ۱۰:۰۴

مشتری – سعد اکبر

برای جلب محبت زنها و بزرگان خوب است

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۰:۰۴ تا ۱۱:۰۷

مریخ – نحس اصغر

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۱:۰۷ تا ۱۲:۰۹

خورشید – سعد

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۲:۰۹ تا ۱۳:۱۱

زهره – سعد اصغر

برای انجام هر کار خیری بسیار عالی است

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۳:۱۱ تا ۱۴:۱۴

عطارد – میانه

برای تفرقه و آواره کردن سریع عمل می کند

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۴:۱۴ تا ۱۵:۱۶

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۵:۱۶ تا ۱۶:۱۹

زحل – نحس اکبر

برای انجام هر کار خوب مناسب نیست

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۶:۱۹ تا ۱۷:۲۱

مشتری – سعد اکبر

برای هر نوع سفر و کار خیری خوب است

۱۰ فروردین(Mar۲۹) جمعه – ساعت شروع: ۱۷:۲۱ تا ۱۸:۲۴

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131656

ارسال نظر