ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه  ۶ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

 

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131261

ارسال نظر