اعلام آرای انضباطی/ استقلال جریمه نقدی شد

کمیته انضباطی آرای خود را درباره دو پرونده مطروحه اعلام کرد.

اعلام آرای انضباطی/ استقلال جریمه نقدی شد

کمیته انضباطی آرای خود را درباره دو پرونده مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، آرای صادره به شرح زیر است:

به گزارش عرشه آنلاین، *بازی دو تیم هوادار لیام و ذوب آهن اصفهان، ۱۷ اسفندماه برگزار شد و باشگاه هوادار لیام به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از اخذ ۷ اخطار به پرداخت مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین مسعود سلیمانی شجاعی، مربی تیم هوادار لیام به علت نقض مقررات و رفتار غیرورزشی که منجر به اخراج وی شد به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم که به مدت شش ماه تعلیق می گردد و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*مسابقه دو تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران، ۱۸ اسفندماه در ورزشگاه غدیر برگزار شد و باشگاه استقلال تهران به دلیل پرتاب سنگ و اشیاء از طرف تماشاگران منتسب به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین باشگاه استقلال خوزستان به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از اخذ ۶ اخطار و پرتاب سنگ و اشیاء از طرف تماشاگران منتسب مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سیروس پورموسوی، سرمربی تیم استقلال خوزستان به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراج وی شد به یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی که به مدت شش ماه تعلیق می گردد و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم گردید.

منبع: ایسنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131223

ارسال نظر