زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در فروردین ۱۴۰۳

در فروردین ماه مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی طبق روال اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در ۲۰ اسفند واریز می شود.

زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در فروردین ۱۴۰۳

فروردین ماه نیز مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در ۲۰ این ماه واریز می‌شود.

به گزارش عرشه آنلاین، چند ماه گذشته سازمـان هدفمنـدسـازی یـارانه‌هـا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور نظم بخشی هر چه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از این ماه پرداخت‌های این سازمان براساس زمان‌بندی ذیل انجام خواهد شد.

در فروردین ماه مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی طبق روال اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در ۲۰ اسفند واریز می‌شود.

بهزیستی و کمیته امداد

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131119

ارسال نظر